Mărime text:

 

 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal előléptetési versenyvizsgát hirdet egy ügyvezető igazgató-helyettesi állás betöltésére a Gazdasági Igazgatóságra.

A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018. június 26-án 10 órától – írásbeli vizsga.

Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.

A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani, és tartalmazniuk kell azokat az iratokat, melyeket a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 143-as cikkelye ír elő.

A meghatározott könyvészetet, illetve a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és www.tirgumures.ro honlapján teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268.330-as telefonszám, 110-es mellékállomás, vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó Vita Ibolya tanácsos.

Dr. Dorin Florea polgármester 

 

A Gazdasági Igazgatóság ügyvezető igazgató-helyettesi állás betöltésére kiírt előléptetési versenyvizsga KÖNYVÉSZETE:

1. Románia Alkotmánya, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

2. A 2001. évi 2015-ös helyi közigazgatási törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

3. A köztisztviselők statútumára vonatkozó 188/1999. sz. törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

4. A köztisztviselők magatartására vonatkozó 7/2004 sz. törvény, az utólagos módosításokkal;

5. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 544/2001. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

6. A közbeszerzésekre vonatkozó 98/2016-os sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

7. A 98/2016-os törvénybe foglalt közbeszerzési szerződések/keretegyezmény odaítélésére vonatkozó előírások alkalmazási normáit jóváhagyó 395/2016-os kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

8. A közbeszerzési szerződések, a szektoriális szerződések, valamint a munkálatok koncesszionálási és a szolgáltatások koncesszionálási szerződések odaítélésének megoldására és megóvási módozataira vonatkozó 101/2016-os sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

9. A köztulajdonú javak koncessziós szerződésének rendszerére vonatkozó 2006. évi 54-es számú sürgősségi kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

10. A köztulajdonú javak koncessziós szerződésének rendszerére vonatkozó 2006. évi 54-es számú sürgősségi kormányrendelet alkalmazási normáit jóváhagyó 2007. évi 168-os sz. sürgősségi kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

11. Az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezésére vonatkozó 1991. évi 50-es számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

12. A munkálatok haszonbérbe adására és a szolgáltatások haszonbérbe adására vonatkozó 100/2016-os sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

13. A munkálatok haszonbérbe adására és a szolgáltatások haszonbérbe adására vonatkozó 100/2016-os sz. törvény alkalmazási normáit jóváhagyó 867/2016-os sz. kormányhatározat.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Melléklet
A Gazdasági Igazgatóság ügyvezető igazgató-helyettesi állás betöltésére kiírt előléptetési versenyvizsgán való részvétel feltételei

Állás megnevezése  
- 1 ügyvezető igazgató-helyettes vezető köztisztség - befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával, illetve hosszú távú felsőfokú tanulmányok, licenc- vagy azzal egyenértékű diplomával a gazdaságtudományok terén;
- mesteri vagy egyetem utáni képzés közigazgatásban vagy menedzsmentben, illetve a közalkalmazotti tisztség gyakorlásához szükséges szaktanulmányok;
- I. fokozatú köztisztséget töltsenek be;
- legkevesebb 3 évi régiség a köztisztség gyakorlásához szükséges tanulmányok szakosodásában
- a közigazgatási priuszában ne szerepeljen a köztisztviselők statútumára vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 188/1999. sz. törvény feltételei között el nem törölt fegyelmi bírság

 

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Gazdasági Igazgatóság ügyvezető igazgató-helyettes vezető köztisztség feladatköre:

- Az osztályvezető, valamint az irodavezető által irányítja a beszerzési osztály, valamint a koncessziós, bérbeadási- és eladási iroda tevékenységét;

- Az osztályvezető révén megszervezi, irányítja és ellenőrzi a beszerzési eljárások alkalmazásával kapcsolatos tevékenységeket;

- Együttműködik az igazgatóság keretében működő irodákkal az éves értékelő jelentés összeállítása érdekében, amelyet bemutatnak a Helyi Municípiumi Tanácsnak;

- Koordinálja a Közbeszerzések Éves Stratégiájának, valamint a Közbeszerzések Éves Ütemtervének összeállítását;

- Az osztályvezető révén koordinálja a javak, munkálatok és szolgáltatások megvásárlása törvényes eljárásának megszervezését;

- Az osztályvezető révén koordinálja a munkálatok és szolgáltatások koncessziójának törvényes eljárások megszervezését, lefolytatását;

- Koordinálja a szempontok, helyzetértékelések, a negyedévi és éves jelentések összeállítását, amelyeket kötelezően előírnak a speciális jogi normák és/vagy a kompetens ellenőrző, auditáló vagy statisztikai szervek;

- Koordinálja a Helyi Tanács üléseire előkészítendő iratokat, javaslatokat tesz a patrimónium helyes kezelésére, ennek törvényes értékesítésére bérlés, koncesszió, elidegenítés útján a Közterület-kezelő Igazgatóság kezdeményezésére és/vagy ennek jóváhagyásával;

- A Helyi Municípiumi Tanácsnak javasolja - törvényes keretek között - a jogdíjak és haszonbérletek nagyságának módosítását, egyes díjak nagyságának megállapítását az esetben, amikor a törvény előírja az összeg bizonyos  határok közti beilleszkedését;

- Követi és felelősséget vállal a Helyi Municípiumi Tanács határozatainak tiszteletben tartásáért és alkalmazásáért, valamint a többi, a jogdíjakra és koncesszióra vonatkozó jogszabályok betartásáért;

- A Helyi Municípiumi Tanács határozatai alapján koordinálja a törvényes eljárások lefolytatásához szükséges iratok összeállítását a municípium vagyonához tartozó javak bérlésére, koncessziójára vagy elidegenítésére vonatkozóan, valamint nyilvános árverések megszervezését hasonló esetekben;

- A Polgármester szakapparátusához tartozó osztályokkal, valamint a városi közszolgálatokkal együttműködve koordinálja azon dokumentáció összeállítását, amely megelőzi a köz-privát partnerségekre vonatkozó projektek Helyi Tanács általi jóváhagyását, valamint a törvényes procedúrák megvalósítását ilyen jellegű partnerségek megkötésére vonatkozóan;

- Biztosítja a határozattervezetek szakbizottságok előtti megvédését;

- Szakszemélyzetet biztosít a szakbizottságok számára, a törvény feltételei között;

- Biztosítja a specifikus intézkedések és tevékenységek megvalósítását, az alárendelt osztályok szintjén történő belső/menedzsment ellenőrzési rendszer megszervezését, gyakorlatba ültetését, monitorizálását, összehangolását és módszertani irányítását illetően;

- Javasolja az alárendeltségébe tartozó személyzet előléptetését, díjazását, stimulálását, vagy fegyelmi büntetését, törvényes keretek között;

- Részt vesz a minőségmenedzsment – A polgármester rendszer folyamatos fenntartásán és feljavításán;

- Összehangolja az alárendelt osztályok által folytatott tevékenységeknek megfelelő operációs eljárások kidolgozási és időszerűsítési tevékenységét;

- Megszabja és rangsorolja a fontosabb tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokat, valamint ezek menedzsmentjét, a gazdasági igazgatóval és a beosztott személyzettel, a munkacsoporton belül;

- Más, törvény által megszabott feladatokat, helyi városi tanácsi határozatokat, polgármesteri rendeleteket vagy feletteseitől kapott feladatokat teljesít.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Attachments:
Download this file (SKMBT_42318061412170.pdf)1. Dosare admise[ ]250 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com