Mărime text:

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város versenyvizsgát hirdet egy ideiglenesen megüresedett szakfelügyelői állás betöltésére a Közterület-kezelési Közszolgálat keretében működő Városrendezési, köztisztasági és környezetvédelmi osztályra.

Sajátos feltételek:

- befejezett felsőfokú tanulmányok licencdiplomával a gazdaságtudományok terén
- legkevesebb 5 év szakmai gyakorlat

A versenyvizsga dossziékat  a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-ös irodában lehet benyújtani, s tartalmazniuk kell a következő iratokat:

1. beiratkozási kérelem a hatóság vezetőjének vagy a szervező közintézménynek címezve;
2. a személyazonossági igazolvány fénymásolata  vagy esetenként bármilyen más, az azonosságot igazoló törvényes okirat;
3. azon dokumentumoknak a fénymásolata, amelyek a végzettséget és a szakképzést igazolják, valamint azon dokumentumok másolata, amelyek igazolják a hatóság vagy közintézmény által támasztott követelmények teljesítését;
4. a munkakönyv fénymásolata, vagy, esetenként más igazolás, mely a munkaidőt és a munkaképzettséget támasztja alá, másolatban;
5. erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett nyilatkozat, melyből kiderül, hogy az illető nem büntetett előéletű, ami összeférhetetlenné tenné őt azzal a funkcióval, amelyre pályázik; 
6. a családorvos vagy az erre illetékes egészségügyi egységek által kibocsátott orvosi igazolás, amely tanúsítja a megfelelő egészségi állapotot, nem lehet 6 hónapnál régebbi
7. curriculum vitae

Az előírt okiratokat eredetiben is be kell mutatni a másolatok  konformitásának ellenőrzése érdekében.

A vizsgán való részvétel általános feltételei:

1. román állampolgárság, az Európai Unió más tagállamaitól, vagy az Európai Gazdasági Térség államaitól származó állampolgárság és romániai lakhely;
2. a román nyelv ismerete (ír és beszél)
3. idősebb a törvény által szabályozott minimális életkornál
4. tudatos cselekvőképesség
5. az állásnak megfelelő jó egészségi állapot, amelyet a családorvos vagy más, erre hivatott orvos által kibocsátott igazolással támaszt alá
6. megfelelő végzettség, esetenként bizonyos munkában szerzett gyakorlat vagy más, az állásnak megfelelő sajátos feltételek
7. a jelentkező nem lehet elítélt, aki bűncselekményt követett el az emberiség, a román állam vagy hatóság ellen, illetve aki munkahelyi, az igazságszolgáltatást akadályozó bűncselekményt, csalást, korrupciós vagy szándékos bűncselekményt követett el. Kivételt képez a rehabilitációs esete.

A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén/ a Város Közszolgáltatási Osztály székhelyén tartják, s két részből áll:

- írásbeli/gyakorlati vizsga
- szóbeli vizsga.

A versenyvizsga menete:

- 2018. június 7. - 12 óra – a dossziék benyújtásának a határideje
- 2018. június 11. – 12 óra – a dossziék kiválasztása
- 2018. június 12. – 12 óra – a dossziék kiválasztásának megóvása
- 2018. június 13. – 12 óra – az óvások megoldása
- 2018. június 13. – 12 óra – az óvások utáni eredmények  kihirdetése

- 2018. június 14. – 10 óra – írásbeli/gyakorlati vizsga
- 2018. június 15. – 10 óra – az írásbeli vizsga eredménye
- 2018. június 18. –  10 óra – az írásbeli vizsga eredményének megóvása
- 2018. június 19. – 10 óra – az óvások megoldása
- 2018. június 19. –10  óra – az óvások utáni eredmények  kihirdetése

- 2018. június 20. – 10 óra – interjú
- 2018. június 21. – 10 óra – az interjú eredménye
- 2018. június 22. – 10 óra – az interjú megóvása
- 2018. június 25. – 10 óra – az óvások megoldása
- 2018. június 25. -  10 óra – az óvások utáni eredmények kihirdetése
- 2018. június 25. – 10 óra – végleges eredmény

Bővebb tájékoztatás a hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-ös irodában és a versenyvizsga bizottság titkárságán, telefon 0265/268-330, 110-es mellékállomás.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Közterület-kezelési Közszolgálat keretében működő Városrendezési, köztisztasági és környezetvédelmi osztályon ideigelnesen időre megüresedett szakfelügyelői állás betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, a 2003. évi 763-as Hivatalos Közlönyben újraközölve;

2. A 2001. évi 2015-ös helyi közigazgatási törvény, a 123/2007. sz. Hivatalos Közlönyben újraközölve;

3. 2004. évi 477-es számú törvény – közhatóságok és –intézmények szerződéses személyzete magatartási törvénykönyve, a 2004. évi 1105-ös Hivatalos Közlönyben közölve;

4. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférés 2001. évi 544. sz. törvénye, a 663/2001. évi Hivatalos Közlönyben közölve;

5. A települések köztisztasági törvénye (101/2006-os sz. törvény), az 58/2016-os sz. sürgősségi kormányrendelettel időszűsítve, a 658/2014-es Hivatalos Közlönyben újraközölve;

6. Az 51/2006. sz. törvény – Közhasznú közösségi szolgáltatások törvénye, a 121/2013-as Hivatalos Közlönyben újraközölve;

7. A hulladékok rendszerére vonatkozó 211/2011 sz. törvény, a 220/2014 sz. Hivatalos Közlönyben újraközölve;
8. A jó gazdálkodás, a tisztaság megőrzése, a higiéniai előírások tiszteletben tartása és Marosvásárhely municípium szépítése vonalán egyes intézkedések meghozatalára vonatkozó 133/2001-es helyi tanácsi határozatot módosító és kiegészítő 224/2002-es helyi tanácsi határozat;

9. A Marosvásárhelyen alkalmazott köztisztasági tarifák módosítására vonatkozó 242/2017-es sz. helyi tanácsi határozat.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Attachments:
Download this file (SKMBT_42318062511000.pdf)4. Rezultat concurs[ ]175 Kb
Download this file (SKMBT_42318062511010.pdf)3. Rezultat interviu[ ]206 Kb
Download this file (SKMBT_42318061511200.pdf)2. Rezultat proba scrisa[ ]214 Kb
Download this file (SKMBT_42318061512050.pdf)1. Dosare admise[ ]231 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com