Marosvásárhely Megyei Jogú Város versenyvizsgát hirdet megüresedett állások betöltésére a Közterület-kezelési Közszolgálatra.

- 1 jogtanácsosi állás – Jogi, kisajátítási és bontási irodába

Sajátos feltételek:

- befejezett felsőfokú tanulmányok licencdiplomával a jogtudományok terén
- legkevesebb 1 év szakmai gyakorlat

- 1 szakfelügyelői állás – Köz- és magánterület-rendezési osztályra

Sajátos feltételek:

- befejezett felsőfokú tanulmányok licencdiplomával a mérnöki tudományok terén
- legkevesebb 5 év szakmai gyakorlat

- 1 szakreferensi állás – Műszaki, útjavítási és –karbantartási, valamint szállítás-koordinálási osztályra

Sajátos feltételek:

- befejezett felsőfokú tanulmányok licencdiplomával a mérnöki tudományok terén
- legkevesebb 2 év szakmai gyakorlat

A versenyvizsga dossziékat  a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 87-es irodában lehet benyújtani, s tartalmazniuk kell a következő iratokat:

1. beiratkozási kérelem a hatóság vezetőjének vagy a szervező közintézménynek címezve;

2. a személyazonossági igazolvány fénymásolata  vagy esetenként bármilyen más, az azonosságot igazoló törvényes okirat;

3. azon dokumentumoknak a fénymásolata, amelyek a végzettséget és a szakképzést igazolják, valamint azon dokumentumok másolata, amelyek igazolják a hatóság vagy közintézmény által támasztott követelmények teljesítését;

4. a munkakönyv fénymásolata, vagy, esetenként más igazolás, mely a munkaidőt és a munkaképzettséget támasztja alá, másolatban;

5. erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett nyilatkozat, melyből kiderül, hogy az illető nem büntetett előéletű, ami összeférhetetlenné tenné őt azzal a funkcióval, amelyre pályázik; 

6. a családorvos vagy az erre illetékes egészségügyi egységek által kibocsátott orvosi igazolás, amely tanúsítja a megfelelő egészségi állapotot, nem lehet 6 hónapnál régebbi

7. curriculum vitae

Az előírt okiratokat eredetiben is be kell mutatni a másolatok  konformitásának ellenőrzése érdekében.

A vizsgán való részvétel általános feltételei:

1. román állampolgárság, az Európai Unió más tagállamaitól, vagy az Európai Gazdasági Térség államaitól származó állampolgárság és romániai lakhely;

2. a román nyelv ismerete (ír és beszél)

3. idősebb a törvény által szabályozott minimális életkornál

4. tudatos cselekvőképesség

5. az állásnak megfelelő jó egészségi állapot, amelyet a családorvos vagy más, erre hivatott orvos által kibocsátott igazolással támaszt alá

6. megfelelő végzettség, esetenként bizonyos munkában szerzett gyakorlat vagy más, az állásnak megfelelő sajátos feltételek

7. a jelentkező nem lehet elítélt, aki bűncselekményt követett el az emberiség, a román állam vagy hatóság ellen, illetve aki munkahelyi, az igazságszolgáltatást akadályozó bűncselekményt, csalást, korrupciós vagy szándékos bűncselekményt követett el. Kivételt képez a rehabilitációs esete.

A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén/ a Város Közszolgáltatási Osztály székhelyén tartják, s két részből áll:

- írásbeli vizsga
- szóbeli vizsga.

A versenyvizsga menete:

- 2018. július 2. - 12 óra – a dossziék benyújtásának a határideje
- 2018. július 4. – 12 óra – a dossziék kiválasztása
- 2018. július 5. – 12 óra – a dossziék kiválasztásának megóvása
- 2018. július 6. – 12 óra – az óvások megoldása
- 2018. július 6. – 12 óra – az óvások utáni eredmények  kihirdetése

- 2018. július 9. – 10 óra – írásbeli vizsga
- 2018. július 10. – 10 óra – az írásbeli vizsga eredménye
- 2018. július 11. –  10 óra – az írásbeli vizsga eredményének megóvása
- 2018. július 12. – 10 óra – az óvások megoldása
- 2018. július 12. –10  óra – az óvások utáni eredmények  kihirdetése

- 2018. július 13. – 10 óra – interjú
- 2018. július 16. – 10 óra – az interjú eredménye
- 2018. július 17. – 10 óra – az interjú megóvása
- 2018. július 18. – 10 óra – az óvások megoldása
- 2018. július 18. -  10 óra – az óvások utáni eredmények kihirdetése
- 2018. július 18. – 10 óra – végleges eredmény

Bővebb tájékoztatás a hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-ös irodában és a versenyvizsga bizottság titkárságán, telefon 0265/268-330, 110-es mellékállomás.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Közterület-rendezési Közszolgálat keretében működő Jogi, kisajátítási és bontási irodában megüresedett jogtanácsosi állás betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, a 2003. évi 763-as Hivatalos Közlönyben újraközölve;

2. A 2001. évi 2015-ös helyi közigazgatási törvény, a 123/2007. sz. Hivatalos Közlönyben újraközölve;

3. 2004. évi 477-es számú törvény – közhatóságok és –intézmények szerződéses személyzete magatartási törvénykönyve, a 2004. évi 1105-ös Hivatalos Közlönyben közölve;

4. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférés 2001. évi 544. sz. törvénye, a 663/2001 sz. Hivatalos Közlönyben közölve;

5. A bírságok jogi rendszerére vonatkozó 2/2001 sz. rendelet, a 410/2001 sz. Hivatalos Közlönyben közölve.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Közterület-rendezési Közszolgálat keretében működő Köz- és magánterület-rendezési osztályon megüresedett szakfelügyelői állás betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, a 2003. évi 763-as Hivatalos Közlönyben újraközölve;

2. A 2001. évi 2015-ös helyi közigazgatási törvény, a 123/2007. sz. Hivatalos Közlönyben újraközölve;

3. 2004. évi 477-es számú törvény – közhatóságok és –intézmények szerződéses személyzete magatartási törvénykönyve, a 2004. évi 1105-ös Hivatalos Közlönyben közölve;

4. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférés 2001. évi 544. sz. törvénye, a 663/2001 sz. Hivatalos Közlönyben közölve;

5. A közbeszerzésekre vonatkozó 98/2016 sz. törvény, a 390/2016 sz. Hivatalos Közlönyben közölve;
6. A közbeszerzésekre vonatkozó 98/2016 sz. törvény alkalmazási normáit jóváhagyó 395/2016-os sz. határozat, a 423/2016 sz. Hivatalos Közlönyben közölve;
7. Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa 2017. évi 28-as számú határozata, a közterület-kezelő szakosztály által nyújtott szolgáltatások ellenértékének a jóváhagyására a 2017-es évre, valamint az azokért kiszabható büntetések és bírságok bevezetésére;  

8. A Közterület-rendezési Közszolgálat szervezési és működési szabályzatát időszerűsítő 304/2015. sz. helyi tanácsi határozat;

9. A Marosvásárhely Megyei Jogú Város köz- és magánterületéhez tartozó javak koncesszionálására vonatkozó szabályzatot jóváhagyó 264/2009-es sz. helyi tanácsi határozat.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Közterület-rendezési Közszolgálat keretében működő Műszaki, útjavítási és –karbantartási, valamint szállítás-koordinálási osztályon megüresedett szakreferensi állás betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, a 2003. évi 763-as Hivatalos Közlönyben újraközölve;

2. A 2001. évi 2015-ös helyi közigazgatási törvény, a 123/2007. sz. Hivatalos Közlönyben újraközölve;

3. 2004. évi 477-es számú törvény – közhatóságok és –intézmények szerződéses személyzete magatartási törvénykönyve, a 2004. évi 1105-ös Hivatalos Közlönyben közölve;

4. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférés 2001. évi 544. sz. törvénye, a 663/2001. évi Hivatalos Közlönyben közölve;

5. Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa 2017. évi 28-as számú határozata, a közterület-kezelő szakosztály által nyújtott szolgáltatások ellenértékének a jóváhagyására a 2017-es évre, valamint az azokért kiszabható büntetések és bírságok bevezetésére;  

6. A Közterület-rendezési Közszolgálat szervezési és működési szabályzatát időszerűsítő 304/2015. sz. helyi tanácsi határozat;

7. A Marosvásárhely közterületein található parkolókat és a fizetéses parkolókat üzemeltető és fenntartó közszolgálat szervezési és működési szabályzatának elfogadására vonatkozó 231/2017 sz. helyi tanácsi határozat.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com