Mărime text:

 

 

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ organizează examen de promovare în funcție pentru personalul contractual din Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târgu Mureș precum și din Serviciile publice din subordinea Consiliului local municipal Târgu Mureș

Examen - probă scrisă - va avea loc în data de 17 decembrie 2019, ora 10.00 la sediul Municipiului Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3.

În vederea participării la examenul de promovare în funcție a personalului contractual, până la data de 09 decembrie 2019, candidații depun la secretarul comisiei de examen dosar care va cuprinde în mod obligatoriu:

- cererea de înscriere

- copia legalizată a diplomei de licență, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de adeverință care să ateste absolvirea studiilor

Relații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, telefon 0365 268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în funcție a personalului contractual din  Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târgu Mureş precum şi din Serviciile publice din subordinea Consiliului local municipal Târgu Mureş

1.  Constituţia României,  cu modificările și completările ulterioare.

2.  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în M.O. nr. 555/2019;

3.  Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, publicată în M.O. nr.84/2002;

5. Legea nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, publicată în M.O. nr.296/2002.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com