ANUNŢ
În atenţia operatorilor economici interesaţi !

Municipiul Tîrgu Mureş anunţă operatorii economici interesaţi că în perioada următoare intenţionează să demareze formalităţile pentru achiziţia directă prin intermediul Catalogului de produse, servicii şi lucrări disponibil în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice S.E.A.P., a următoarelor servicii:

- Studiu de trafic, expertiză tehnică, DALI pentru Modernizare strada Păşunii   (valoarea estimată: 16.806,72 lei fără TVA )

cod CPV: 79314000 - 8 - studiu de fezabilitate – Cod principal

cod CPV: 71319000 - 7 - servicii de expertiză

cod CPV: 79311100 - 8 - servicii elaborare studii

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut !

Municipiul Tîrgu Mureş invită operatorii economici interesaţi să depună oferta de preţ în Catalogul Electronic S.E.A.P.,sub denumirea de Studiu de trafic, expertiză tehnică, DALI pentru Modernizare strada Păşunii , cod CPV–79314000-8, până la data de 06.10.2017 şi vor transmite propunerea tehnică şi financiară la adresele de email: tehnic@tirgumures.ro şi licitatie@tirgumures.ro, până la data de 06.10.2017.

 Operatorii economici interesaţi sunt rugaţi să oferteze pe baza Caietului de sarcini şi Temei de proiectare ataşate prezentei invitaţii.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: tehnic@tirgumures.ro până în data de 05.10.2017.

Director executiv
ing. Racz Lucian

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com