ANUNŢ PUBLICITAR

 În conformitate cu Procedura Simplificată Proprie privind organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire  a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect  Servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa 2 la Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără T.V.A. mai mică decât cea prevăzută la art. 7, alin (1), lit.d), cuprinsă în intervalul: 135.060,00 lei până la   3.376.500,00 lei (exclusiv),

Autoritatea contractantă: Direcția de Asistență Socială Târgu-Mureș cu sediul în Târgu-Mureș, str. Gh. Doja, nr.9, telefon 0365/430859, email: social9@tirgumures.ro, cod fiscal 39906612, anunță operatorii economici interesați că în perioada următoare intenționează să demareze formalitățile pentru achiziția directă prin intermediul catalogului de produse, servicii și lucrări, disponibil în sistemul Electronic al Achizițiilor Publice S.I.C.A.P. a următoarelor servicii:

Servicii de cantină socială pentru DAS TÂRGU MUREȘ – referitoare la serviciile privind pregătirea, prepararea și servirea unei mese pe zi, pentru un număr zilnic de 44 porții pentru persoane din categoriile sociale defavorizate cu risc de marginalizare socială.

Cod CPV :  55510000-8 – Servicii de cantină;

Criteriul de atribuire este: "cel mai bun raport calitate-cost";

Direcția de Asistență Socială Târgu-Mureș invită  operatorii economici interesați să depună oferta de preț în Catalogul Electronic S.I.C.A.P. sub denumirea de "Servicii de cantină'', cod CPV 55510000-8 până la data de 02.07.2019 inclusiv.

Operatorii economici interesați sunt rugați să oferteze pe baza caietului de sarcini.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: social9@tirgumures.ro.

p. Director Executiv
Maier Mihaela

Notă: Operatorii economici interesați vor respecta întocmai denumirea achiziției: Servicii de cantină socială pentru DAS TÂRGU MUREȘ

Descarcă formulare aici

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com