ANUNŢ PUBLICITAR

În conformitate cu Procedura Simplificată Proprie privind organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa 2 la Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără T.V.A. mai mică decât cea prevăzută la art. 7, alin (1), lit.d), cuprinsă în intervalul: 135.060,00 lei până la 3.506.625,00 lei (exclusiv),

Autoritatea contractantă: Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș cu sediul în Târgu Mureș, str. Gh. Doja, nr.9, telefon 0365/430859, email: social9@tirgumures.ro, cod fiscal 39906612, anunță operatorii economici interesați că în perioada următoare intenționează să demareze formalitățile pentru achiziția directă prin intermediul catalogului de produse, servicii și lucrări, disponibil în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice S.I.C.A.P. a următoarelor servicii:

Servicii de pază pentru Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș – servicii de pază pentru obiectivele: Dispeceratul Integrat de Urgență 112 și Adăpostul de Noapte.

Cod CPV : 79713000-5 – Servicii de pază;

Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut.

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș invită operatorii economici interesați să depună oferta de preț în Catalogul Electronic S.I.C.A.P. sub denumirea de "Servicii de pază pentru Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș '', cod CPV 79713000-5 până la data de 29.06.2020 inclusiv.

Operatorii economici interesați sunt rugați să oferteze pe baza Caietului de sarcini.

Intenția de achiziționare a serviciilor de pază se va publica și în Catalogul Electronic SICAP la secțiunea Publicitate Anunțuri.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: social9@tirgumures.ro până în data de 25.06.2020 inclusiv.

Director Executiv
Maier Mihaela

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com