Municipiul Târgu Mureş anunţă operatorii economici interesaţi că în perioada următoare intenţionează să demareze formalităţile pentru achiziţia directă prin intermediul Catalogului de produse, servicii şi lucrări disponibil în sistemul electronic al Achiziţiilor Publice S.I.C.A.P. a următoarelor servicii de proiectare şi execuţie:

- ,,Proiect tehnic de execuţie şi execuţie Staţie de pompare apă uzată strada Serafim Duicu"

Valoarea estimată a achiziţiei, conform devizului general actualizat este de 420.928,75 lei, fără TVA, din care:

C+M = 47.995,00 lei, fără TVA
Proiectare =  14.800,00 lei, fără TVA
Asistenţă tehnică din partea proiectantului = 1.500,00 lei, fără TVA
Utilaje şi echipamente = 356.633,75 lei, fără TVA

- Cod CPV:

- 45232423 - 3 – Lucrări de construcţii de staţii de pompare a apelor reziduale (cod principal).
-71242000 – 6 – Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare costuri.

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

Municipiul Târgu Mureş invită operatorii economici interesaţi să depună oferta de preţ în Catalogul electronic S.I.C.A.P. sub denumirea de - ,,Proiect tehnic de execuţie şi execuţie Staţie de pompare apă uzată strada Serafim Duicu" Cod CPV

- 45232423 - 3 – Lucrări de construcţii de staţii de pompare a apelor reziduale (cod principal), până la data de 13.07.2020 inclusiv şi vor trimite propunerea tehnică şi financiară, la adresele de  e-mail tehnic@tirgumures.ro şi licitaţie@tirgumures.ro până la data de 13.07.2020 inclusiv.

Operatorii economici interesaţi sunt rugaţi să oferteze pe baza caietului de sarcini şi a documentelor  ataşate.

Intenţia de achiziţionare a serviciilor- lucrărilor mai sus menţionate,  se va publica şi în catalogul electronic S.I.C.A.P. la secţiunea Publicitate anunţuri.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe  adresa de  e-mail tehnic@tirgumures.ro până în data de 07.07.2020 inclusiv.   

DIRECTOR EXECUTIV       DIRECTOR EXEC. ADJ.
Ing. Racz Lucian            Ing. Popistan Dorin

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com