Mărime text:

 

 

ANUNŢ PUBLICITAR

În conformitate cu Procedura Proprie privind organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire  a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect  servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa 2 la Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără T.V.A. mai mică decât cea prevăzută la art. 7, alin (1), lit.d), cuprinsă în intervalul: 135.060,00 lei până la 3.506.625,00 lei (exclusiv),

Autoritatea contractantă: Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș cu sediul în Târgu Mureș, județul Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 9, cod poștal 540015, telefon 0365-430.859, email: social9@tirgumures.ro, cod fiscal 39906612, anunță operatorii economici interesați că în perioada următoare intenționează să demareze formalitățile pentru achiziția următoarelor servicii:

Servicii de pază, monitorizare și intervenție rapidă pentru Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș  – servicii de pază pentru obiectivele: Dispeceratul Integrat de Urgență 112 și Adăpostul de Noapte.

Cod CPV :  79713000-5 – Servicii de pază;
Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut.

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș invită  operatorii economici interesați să depună documentele ofertei  pentru "Servicii de pază, monitorizare și intervenție rapidă pentru Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș", cod CPV 79713000-5  până la data de 15.09.2020  ora 12:00, în plic închis la Registratura de la  camera 8, la parter (program de lucru cu publicul: luni- vineri 08:00- 12:00, marți și joi ora 14:00-16:00), de la sediul autorității contractante.

Operatorii economici interesați sunt rugați să oferteze pe baza   Documentației de achiziție.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: social9@tirgumures.ro până în data de 11.09.2020 inclusiv.

p.Director Executiv
Maier Mihaela
Director Executiv Adjunct

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com