Anunț

Primăria Târgu Mureș a lansat astăzi, 22 aprilie 2021, pe platforma SICAP, o licitație privind DELEGAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, PENTRU ACTIVITĂŢILE DE COLECTARE ŞI TRANSPORT DEŞEURI MUNICIPALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ, conform descrierilor din caietul de sarcini.

Valoare contract pentru 24 luni este 28.071.981,60 lei fara TVA. Durata contractului este de 24 luni calendaristice de la data semnării acestuia, cu următoarea excepție: La data intrării în vigoare a Contractului de delegare a gestiunii atribuit de către ADI ECOLECT MUREȘ pentru implementarea proiectului "Sistem de Management Integrat a Deșeurilor în județul Mureș", contractul încetează în termen de 5 zile de la data înștiințării de către Autoritatea Contractantă, de drept și fără nicio despăgubire în sarcina Autorității Contractante.

Societățile interesate pot studia caietul de sarcini, respectiv pot depune oferte pe platforma SICAP până în data de 25.05.2021, ora 15:00. Detalii: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118339

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com