Municipiul Târgu Mureș anunță operatorii economici că în perioada următoare intenționează să demareze formalitățile pentru achiziția directă prin intermediul Catalogului de Produse, Servicii și Lucrări, disponibil în sistemul electronic al Achizițiilor Publice S.I.C.A.P. următorului produs:

Rechizite si furnituri de birou

Valoarea estimată:  112.606,45 lei, fără TVA;

COD CPV : 30192000-1, 30192100-2,

Criteriul de atribuire este: „Prețul cel mai scăzut".

Municipiul Târgu Mureș invită operatorii economici interesați să depună oferte în Catalogul Electronic S.I.C.A.P., sub denumirea de „Rechizite si furnituri de biroucod CPV: 30192000-1, 30192100-2,  până la data de 20.06.2022, inclusiv și vor transmite propunerea tehnică și financiară la adresele de email licitatie@tirgumures.ro si administrativ@tirgumures.ro până la data de 20.06.2022, inclusiv.

Operatorii economici interesați sunt rugați să oferteze pe baza Caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

Intenția de achiziție a produsului sus-menționat se va publica și la secțiunea Publicitate anunțuri în SICAP.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: administrativ@tirgumures.ro până la data de 20.06.2022 inclusiv.

 

Director executiv
Costasuc Irma

Șef Serviciu Logistică
Onac Anamaria

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com