Municipiul Târgu Mureș anunță începerea sesiunii de dezbatere publică privind elaborarea  STRATEGIEI SMART CITY, în cadrul proiectului Planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul Municipiului Târgu Mureș", cod SIPOCA/MySMIS 824/136243, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014·2020, Axa prioritara 2, Obiectivul specific 2.1.

Documentul strategic are rolul de a reflecta viziunea, obiectivele strategice și direcțiile sectoriale de dezvoltare ale municipiului, prin implicarea factorilor de decizie, a oamenilor de afaceri și populației din municipiu, pentru stabilirea unui consens în ceea ce privește viitorul municipiului Târgu Mureș, precum și pentru a stabili prioritățile și criteriile pentru absorbția de fonduri comunitare alocate.

În vederea realizării unei strategii Smart City care să reflecte nevoile și gradul de mulțumire al cetățenilor municipiului privind condițiile existente, precum și prioritățile de dezvoltare viitoare, invităm persoanele fizice, ONG-urile, instituțiile publice, agenții economici și instituțiile de învățământ, precum și alte entități interesate să ne sprijinine în identificarea acestora prin completarea chestionarului.

Chestionarul Smart City poate fi completat pe site-ul: www.tirgumures.ro

Vă mulțumim pentru implicarea dumneavoastră!

 

Primar,
Soós Zoltán

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com