Astăzi, 11.11.2020, a avut loc ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Târgu Mureș.

S-a luat act de măsurile de limitare și de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 la nivelul județului Mureș, impuse de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al Județului Mureș nr.46/06.11.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, și au fost analizate masurile pentru punerea în aplicare a prevederilor HG nr.935/05.11.2020, pentru completarea anexelor nr.2 și 3 din HG nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

Pe raza Municipiului Târgu Mureș, pe durata prelungirii stării de alertă, s-au instituit următoarele măsuri:

1. Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise;

2. Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise  și/sau deschise, publice și/sau private;

3. În localitate se interzice circulația persoanelor în afara locuinței / gospodăriei în intervalul orar 23:00 – 05:00, cu următoarele excepții:

a. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință / gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b. Deplasarea pentru asistență medicala care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c. Deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru al familiei.

4. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori declarație pe proprie răspundere;

5. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite;

6. Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să desfășoară activitatea în intervalul orar 05:00 – 21:00, in conformitate cu dispozițiile legale.

7. Se suspendă activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor;

8. Prin excepție, se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară;

9. Piețele agroalimentare de pe raza Municipiului Târgu Mureș rămân deschise și vor funcționa, pe durata prelungirea stării de alertă, după următorul program:

a. Luni – Sâmbătă : 07:00 – 21:00

b. Duminică : 07:00 – 20:00

10. Pentru angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, este instituită obligația organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condițiile legii;

11. În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile și operatorii economici publici și privați își organizează programul de lucru astfel încât personalul sa fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră, în condițiile legii.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com