ANUNŢ

Municipiul Tîrgu Mureş, organizează în perioada 19.08.2016- 02.09.2016, consultarea opiniei publice cu privire la documentaţiile de urbanism:

- "PUZ- stabilire reglementări pentru extindere şi construire spaţii complementare funcţiunilor existente şi pentru schimbarea funcţiunii pentru anumite construcţii existente", Str. GHEORGHE MARINESCU, Nr. 38; beneficiar: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TG.MUREŞ;

- "PUZ- reconformare de UTR pentru stabilire reglementări necesare extinderii centrului medical TOPMED", Str.Dorobanţilor, nr. 1-11; beneficiar: SC"Centrul Medical Topmed" SRL"PUZ- stabilire reglementări urbanistice pentru edificarea de clădiri producţie, depozitare şi expediere marfă",Str. Gh. DOJA, Nr. 155; beneficiar: SC"CIE MATRICON"SA;

- "PUZ- modificare UTR" LV2"- subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P. P+M, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate foarte redusă şi în condiţii de stabilizare şi echipare tehnică a întregului versant în UTR" LV1a"- subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+M, P+1, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate redusă", pentru construire locuinţă,  Strada JEAN MONNET,  fn; beneficiar: CĂTANĂ ELENA

- "PUZ- stabilire zonă funcţională UTR"LV2z"- subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime D+P sau P+M situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate redusă şi în condiţii de stabilizare şi echipare tehnică a întregului versant, pentru construire locuinţe unifamiliale, Strada LIVEZENI, Nr. 69G; beneficiar: PINTEA CALIN

Cu această ocazie se va organiza:

DEZBATERE PUBLICĂ

În data de 02.09.2016 ora 12,00, la sediul  Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în sala de Şedinţe Consiliu, nr.45.
Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.
Prezentarea propunerilor va fi susţinută de către elaboratorii documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice.

EXPOZIŢIE

Extrase din documentaţiile de urbanism sus menţionate vor fi expuse în holul central al Primăriei, vis-a-vis de camera 12.

Orice persoană poate depune în scris propriile opinii şi propuneri privitoare la aceste proiecte, la ghişeul de relaţii cu publicul al direcţiei Arhitect Şef, cam.12, parter sau pe adresa de e-mail: urbanism@tirgumures.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine, la cerere, de la Serviciul Urbanism, Dezvoltare Durabilă, Informatizare, cam.70, în intervalul orar de relaţii cu publicul de luni-joi: 11,00-12,00 sau la telefon 0265.268330 int.164.

ARHITECT ŞEF
arh. Miheţ Florina Daniela

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com