ANUNŢ

 

Municipiul Tîrgu Mureş, organizează în perioada  21.03.2017- 31.03.2017, consultarea opiniei publice cu privire la documentaţiile de urbanism:

· "PUZ- reconformare zonă în vederea construirii de locuinţe unifamiliale", Strada Unomai-Jean Monnet, f.nr.; BENEFICIAR: VARGA ZSOLT

· "PUZ- reconformare zonă în UTR"L1z"- zonă locuinţe colective medii situate în ansambluri preponderent rezidenţiale, pentru construire  blocuri de locuinţe, Str. REGELE FERDINAND, fnr.; BENEFICIAR: SC" MACO CONSTRUCT"SRL

· "PUZ- reconversie funcţională zonă din UTR"L1"- zona locuinţelor colective medii şi mari situate în ansambluri preponderent rezidenţiale în UTR "CM"- zona mixtă conţinând instituţii, servicii şi echipamente publice, servicii de interes general(servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective şi personale, comerţ, hoteluri, restaurante, loisir), activităţi productive mici, nepoluante şi locuinţe", Strada SECUILOR MARTIRI, Nr. 1; BENEFICIAR: FIKO ISTVAN

· "PUZ- ACTUALIZARE PUZ ANSAMBLUL REZIDENŢIAL DOLOMITI, Str. LIVEZENI"; BENEFICIAR: SC"DOLOMITI INVEST"SRL  

Cu această ocazie se va organiza:

 DEZBATERE PUBLICĂ

În data de 31.03.2017 ora 12,00, la sediul  Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în sala de Şedinţe Consiliu, nr.45.

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Prezentarea propunerilor va fi susţinută de către elaboratorii documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice.

EXPOZIŢIE

Extrase din documentaţiile de urbanism sus menţionate vor fi expuse în holul central al Primăriei, vis-a-vis de camera 12.

Orice persoană poate depune în scris propriile opinii şi propuneri privitoare la aceste proiecte, la ghişeul de relaţii cu publicul al direcţiei Arhitect Şef, cam.12, parter sau pe adresa de e-mail: urbanism@tirgumures.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine, la cerere, de la Serviciul Urbanism, Dezvoltare Durabilă, Informatizare, cam.70, în intervalul orar de relaţii cu publicul de luni-joi: 11,00-12,00 sau la telefon 0265.268330 int.164.

ARHITECT ŞEF
arh. Miheţ Florina Daniela

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com