ANUNŢ

 

Municipiul Tîrgu Mureş, organizează în perioada  04.07.2017- 14.07.2017, consultarea opiniei publice cu privire la documentaţiile de urbanism:

- "PUZ- PARCELARE TERENURI SI STABILIRE REGLEMENTARI NECESARE CONSTRUIRII DE LOCUINŢE- CARTIER UNIRII - ETAPA II",  Str. Vasile Săbădeanu,  fnr.; BENEFICIAR: SC"MACO CONSTRUCT"SRL; elaborator: SC"Domus"SRL- arh.urb. Glăja Eugen ;

- „PUZ- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit şi împrejmuire", str. Verii, nr.19; BENEFICIAR: DOBO ELLEMER ; elaborator : SC"ARHITECTON"SRL-  arh. urb. Kovacs Angela

Cu această ocazie se va organiza:

DEZBATERE PUBLICĂ

În data de 14.07.2017 ora 12,00, la sediul  Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în sala de Şedinţe Consiliu, nr.45.

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Prezentarea propunerilor va fi susţinută de către elaboratorul documentaţiei de urbanism supusă dezbaterii publice.

EXPOZIŢIE

Extrase din documentaţiile de urbanism sus menţionate vor fi expuse în holul central al Primăriei, vis-a-vis de camera 12.

Orice persoană poate depune în scris propriile opinii şi propuneri privitoare la aceste proiecte, la ghişeul de relaţii cu publicul al direcţiei Arhitect Şef, cam.12, parter sau pe adresa de e-mail: urbanism@tirgumures.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine, la cerere, de la Serviciul Urbanism, Dezvoltare Durabilă, Informatizare, cam.70, în intervalul orar de relaţii cu publicul de luni-joi: 11,00-12,00 sau la telefon 0265.268330 int.164.

ARHITECT ŞEF
arh. Miheţ Florina Daniela

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com