ANUNŢ 

Municipiul Tîrgu Mureş, organizează în perioada  15.11.2017- 27.11.2017, consultarea opiniei publice cu privire la documentaţiile de urbanism:

- PUZ-  stabilire reglementări pentru construire ansamblu rezidenţial şi servicii comerciale, comerţ şi alimentaţie publică, cu regulamentul local de urbanism aferent ", Piaţa TRANDAFIRILOR, Nr. 24; BENEFICIAR: SC "SALA CONSTRUCT"SRL;  Elaborator:  SC"Arhitecton"SRL- arh. urb. Kovacs Angela; arh. urb. Keresztes Geza

- "PUZ- lotizare teren şi stabilire reglementări pentru construire case de locuit P+M, D+P+M, cu regulamentul local de urbanism aferent", Str.  SZOTYORI JOZSEF, fnr.; BENEFICIAR: KISS DOMOKOS; Elaborator: B.I.A. c.a. Leszai Eniko- arh.urb. Keresztes Geza; 

- "PUZ- reglementare incintă prin schimbarea destinaţiei corp C1, C2 din ateliere în birouri şi garaje în hotel, cu regulamentul local de urbanism aferent",  Str. REGELE FERDINAND, Nr. 4-6; BENEFICIAR: MARTA CLAUDIU; Elaborator: SC"PROIECT"SRL- arh. urb. Keresztes Geza;

- "PUZ- stabilire reglementări pentru construirea a 14 case de locuit unifamiliale pe parcelar existent", Str. CONSTANDIN HAGI STOIAN, fn; BENEFICIAR: Dan Simion Sorin; Elaborator: SC"PROIECT"SRL- arh. urb. Keresztes Geza; 

- "PUZ- reconformare zonă "LM" în zona activităţilor productive şi de servicii pentru construire hală de producţie, cu regulamentul local de urbanism aferent ",  str. BĂNEASA, Nr. 8; BENEFICIAR: SC"FIMATEX"SRL; Elaborator: SC"Arhigraf" SRL- arh.urb. Lipovan Octavian

Cu această ocazie se va organiza:

DEZBATERE PUBLICĂ

În data de 27.11.2017 ora 12,00, la sediul  Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în sala de Şedinţe Consiliu, nr.45.

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Prezentarea propunerilor va fi susţinută de către elaboratorii documentaţiei de urbanism supusă dezbaterii publice.

EXPOZIŢIE

Extrase din documentaţiile de urbanism sus menţionate vor fi expuse în holul central al Primăriei, vis-a-vis de camera 12.

Orice persoană poate depune în scris propriile opinii şi propuneri privitoare la aceste proiecte, la ghişeul de relaţii cu publicul al direcţiei Arhitect Şef, cam.12, parter sau pe adresa de e-mail: urbanism@tirgumures.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine, la cerere, de la Serviciul Urbanism, Dezvoltare Durabilă, Informatizare, cam.70, în intervalul orar de relaţii cu publicul de luni-joi: 11,00-12,00 sau la telefon 0265.268330 int.164.

ARHITECT ŞEF
arh. Miheţ Florina Daniela

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com