ANUNŢ

Municipiul Tîrgu Mureş, organizează în perioada 16.06.2018- 26.06.2018, consultarea opiniei publice cu privire la documentaţiile de urbanism:

· "P.U.Z.- introducere teren în intravilan, lotizare teren şi stabilire reglementări în vederea construirii de locuinţe unifamiliale" cu regulamentul local de urbanism aferent, Strada Viile Dealul Mic fnr.; BENEFICIAR: Kosa Laszlo; Elaborator: SC"Arhitecton"SRL- arh.urb. Kovacs Angela

· „P.U.Z.- reconversie de UTR pentru construire locuinţe colective şi dotări", cu regulamentul local de urbanism aferent, Calea SIGHISOAREI, fn; BENEFICIAR: GROSS ADRIAN; Elaborator: SC"Arhitecton"SRL- arh.urb. Kovacs Angela

· "P.U.Z.- reconversie funcţională zonă pentru construire locuinţă" cu regulamentul local de urbanism aferent, Strada TREBELY, Nr. 95- 97; BENEFICIAR: PUSKAS ATTILA; Elaborator: Elaborator: SC"Arhitecton"SRL- arh.urb. Kovacs Angela;

· "P.U.Z.- reconversie zonă funcţională din UTR"VT" în UTR"CML"- zona mixtă conţinând servicii şi echipamente publice, servicii de interes general- manageriale, tehnice, profesionale, sociale, comerţ, hoteluri, restaurante, loisir, sport şi locuinţe" cu regulamentul local de urbanism aferent,  Aleea Carpaţi  Nr. 59; BENEFICIAR: Fărcaş Ioan Eugen şi soţia Fărcaş Jenica; Elaborator: SC"Arhitecton"SRL- arh.urb. Kovacs Angela;

· "P.U.Z.- stabilire reglementări urbanistice necesare construirii unei spălătorii auto", cu regulamentul local de urbanism aferent,  Strada PODENI Nr. 12; BENEFICIAR: SC"FRESHECO WASH"SRL- D; Elaborator: SC"Arhitecton"SRL- arh.urb. Kovacs Angela

· „P.U.Z.- parcelare teren şi stabilire reglementări pentru construire locuinţe", cu regulamentul local de urbanism aferent, Strada Digului fnr.; BENEFICIAR: ORMENIŞAN DAN LUCIAN; Elaborator: SC"Proiect"SRL- arh.urb. Keresztes Geza

· "P.U.Z.- stabilire reglementări pentru construire clădire P+3E- locuinţe colective cu parter comercial şi servicii comerciale", cu regulamentul local de urbanism aferent,  Strada Rozmarinului nr. 1; BENEFICIAR: SC"BOSTAN JUNIOR"SRL; Elaborator: SC"A&G Arhigraf"SRL- arh.urb. Lipovan Octavian

· "P.U.Z.- reconformare zonă pentru reamenajare, desfiinţare parţială şi extindere showroom automobile, amplasare totemuri şi steaguri publicitare" cu regulamentul local de urbanism aferent, Str. GHEORGHE DOJA, Nr. 304; BENEFICIAR: SC"MURIBENZ OIL"SRL; Elaborator: SC"A&G ARHIGRAF"SRL- arh. urb. Lipovan Octavian;

· "P.U.Z.- Stabilire reglementări pentru reconversie parţială zonă funcţională în vederea reamenajării şi extinderii construcţiei existente- pentru funcţiunea hală de producţie şi birouri" cu regulamentul local de urbanism aferent, Strada PRUTULUI Nr. 22; BENEFICIAR: BODOR CONSTANTIN; Elaborator: SC"PROSERV PLUS"SRL  arh. urb. Dănuţ- Ioan Fişuş

· "P.U.Z.- dezvoltarea zonei Spitalului Județean de Urgență Mureș - zona străzii Gheorghe Marinescu- Parcul Eroilor"- etapa I, cu regulamentul local de urbanism aferent; BENEFICIAR: Municipiul Tîrgu Mureş; Elaborator: SC"PROIECT"SRL- arh.urb. Glăja Eugen

Cu această ocazie se va organiza:

DEZBATERE PUBLICĂ

În data de 26.06.2018 ora 15,00, la sediul  Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în sala de Şedinţe Consiliu, nr.45.

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Prezentarea propunerilor va fi susţinută de către elaboratorii documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice.

EXPOZIŢIE

Extrase din documentaţiile de urbanism sus menţionate vor fi expuse în holul central al Primăriei, vis- a- vis de camera 12.

Orice persoană poate depune în scris propriile opinii şi propuneri privitoare la aceste proiecte, la ghişeul de relaţii cu publicul al direcţiei Arhitect Şef, cam.12, parter sau pe adresa de e-mail: urbanism@tirgumures.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine, la cerere, de la Serviciul Urbanism, Dezvoltare Durabilă, Informatizare, cam.70, în intervalul orar de relaţii cu publicul de luni-joi: 11,00-12,00 sau la telefon 0265.268330 int.164.

ARHITECT ŞEF
arh. Miheţ Florina Daniela

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com