ANUNŢ

Municipiul Tîrgu Mureş, organizează în perioada  09.01.2019- 21.01.2019, consultarea opiniei publice cu privire la documentaţiile de urbanism:

· "P.U.Z.- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit unifamilială- parcelare teren pentru construire ansamblu rezidențial", cu regulamentul local de urbanism aferent. Strada Voinicenilor, Nr. 222; beneficiar: S.C."Alfaconstruct" S.A.; Elaborator: S.C."ADI Proiect"S.R.L.- arh. urb. Turcu Adrian

· „P.U.Z.- Stabilire reglementări prin reconversie funcţională din "LV2" în "LV1" pentru construire casă de locuit tip duplex D parțial + P", cu regulamentul local de urbanism aferent. Strada Viile Dealul Mic, Nr. 25; beneficiar: Pogăcean Adrian-Ioan ; Elaborator: S.C."TEKTURA" S.R.L.- arh.urb. Adriana Raus

· "P.U.Z.- lotizare teren şi stabilire reglementări pentru construire locuinţe în cartierul Unirii"cu regulamentul local de urbanism aferent- etapa III,  Str. VASILE SABADEANU, fnr. ; beneficiar: SC"MACO CONSTRUCT" SRL; Elaborator: SC"DOMUS"SRL - arh. urb. Glăja Eugen

· "P.U.Z.- stabilire reglementări pentru construire clădire locuințe colective", cu regulamentul local de urbanism aferent. Strada Constandin Hagi Stoian, f.nr. ; beneficiar: Băldean Dumitru Valentin;  Elaborator: SC"VIA MODUL"SRL - arh. urb. Maria Dragotă

· "P.U.Z.- lotizare teren şi reglementare zonă funcţională pentru construire ansamblu de locuinţe unifamiliale", cu regulamentul local de urbanism aferent. Strada COTITURA DE JOS, fnr; beneficiar: PUSCAS MARIA; Elaborator: SC"VIA MODUL"SRL- arh. urb. Maria Dragotă

· "P.U.Z.- reconversie zonă funcțională pentru construire spălătorie auto", cu regulamentul local de urbanism Calea Sighișoarei, Nr. 72; beneficiar: Rîtea Daniela și Mureșan Claudiu- Daniel ; Elaborator: SC"Domus" SRL - arh.urb.Glăja Eugen

· "P.U.Z. - stabilire reglementări pentru construire casă de locuit"cu regulamentul local de urbanism aferent; Strada TREBELY, Nr. 52 ;  beneficiar: DECEAN CRISTIAN ; Elaborator: SC"PROIECT"SRL- arh. urb. Keresztes Geza

· "P.U.Z. - reconformare zonă şi stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit, parcaj auto acoperit, amenajare accese" cu regulamentul local de urbanism aferent; Strada Jean Monnet fnr.UNOMAI, fnr ; beneficiar : VERES HAJNAL REKA ; Elaborator : SC"Proiect"SRL- arh.urb. Keresztes Geza

· "P.U.Z. -  lotizare teren, stabilire reglementări privind organizarea reţelei stradale şi infrastructurii edilitare în vederea construirii de locuinţe "aprobat prin HCL nr. 285/2013.  Strada Budiului, f.nr. ; beneficiar : SC"MACO CONSTRUCT"SRL ; Elaborator : SC"ARHITECTON"SRL- arh.urb. Kovacs Angela

Cu această ocazie se va organiza:

DEZBATERE PUBLICĂ

În data de 21.01.2019 ora 12,00, la sediul  Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în sala de Şedinţe Consiliu, nr.45.

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Prezentarea propunerilor va fi susţinută de către elaboratorii documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice.

EXPOZIŢIE

Extrase din documentaţiile de urbanism sus menţionate vor fi expuse în holul central al Primăriei, vis-a-vis de camera 12.

Orice persoană poate depune în scris propriile opinii şi propuneri privitoare la aceste proiecte, la ghişeul de relaţii cu publicul al Direcţiei Arhitect Şef, cam.12, parter sau pe adresa de e-mail: urbanism@tirgumures.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine, la cerere, de la Serviciul Urbanism, Dezvoltare Durabilă, Informatizare, cam.70, în intervalul orar de relaţii cu publicul de luni-joi: 11,00-12,00 sau la telefon 0265.268330 int.164.

ARHITECT ŞEF
arh. Miheţ Florina Daniela

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com