Mărime text:

 

 

ANUNŢ

Municipiul Târgu Mureş, organizează în perioada 22.06.2020- 02.07.2020, consultarea opiniei publice cu privire la documentaţiile de urbanism:

1. „Plan Urbanistic Zonal- extindere, etajare şi schimbare de destinaţie clădiri în locuinţe cu spaţii multifuncţionale la parter, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A", cu regulamentul local de urbanism aferent,
Beneficiar: SC"REMAT BRASOV" SA
Elaborator: SC"Ara Architects"SRL- arh. urb. Raus  Adriana

2. "P.U.Z.- lotizare teren şi reglementare zonă pentru realizare ansamblu de locuinţe unifamiliale" cu regulamentul local de urbanism aferent, Strada GALFFY MIHALY, fnr.
Beneficiar: Dan Cristian Florin
Elaborator: SC"Tektura"SRL- arh. urb. Raus Adriana

3. „PUZ- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit, organizare circulaţii, asigurare utilităţi", cu regulamentul local de urbanism aferent, Strada MARULUI, Nr. 28A
Beneficiar: Rad Aurel
Elaborator: SC"Tektura"SRL- arh. urb. Raus Adriana

4. "P.U.Z.- amplasare locuinţe colective şi spaţii multifuncţionale modificare parametrii urbanistici" , cu regulamentul local de urbanism aferent , Strada Cdin Hagi Stoian, fnr.
Beneficiar: SC"Fusion Construct"SRL
Elaborator: SC"Tektura"SRL- arh. urb. Raus Adriana

5. "P.U.Z.- introducere terenuri în intravilan, stabilire zonă funcțională și parcelare terenuri pentru construire case de locuit unifamiliale", cu regulamentul local de urbanism aferent, Strada Cetinei, f.nr.
Beneficiar: Mureşan Valeria
Elaborator: S.C."PROIECT"S.R.L.- arh. urb. Keresztes Geza

Consultarea documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice poate fi făcută astfel:

- accesând pagina de internet a Municipiului www.tirgumures.ro, la secțiunea: Informaţii publice - Arhitect Şef- Documentaţii de urbanism P.U.Z./P.U.D.- aflate în dezbatere publică- 2020

- direct la avizierul din holul central al Primăriei, vis-a-vis de camera 12, unde sunt expuse extrase ale acestor documentaţii de urbanism.

Observaţii, propuneri, sugestii referitoare la prevederile P.U.Z./P.U.D. pot fi făcute în scris şi înregistrate direct la registratura generală a Primăriei sau online pe adresa de e-mail, urbanism@tirgumures.ro.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 02.07.2020 ora 15,00, la sediul  Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în sala de Şedinţe Consiliu, nr.45.

Prezentarea propunerilor va fi susţinută de către elaboratorii documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice.

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Deoarece numărul persoanelor care pot participa la evenimente organizate în spaţii închise este limitat, vă rugăm să vă anunţaţi intenţia de participare la şedinţa de dezbatere publică pe adresa de e-mail urbanism@tirgumures.ro. sau la telefon 0265.268330, int. 154, până la data de 01.07.2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine, la cerere, de la Serviciul Urbanism, Dezvoltare Durabilă, Informatizare, cam.70, în intervalul orar de relaţii cu publicul de luni-joi: 11,00-12,00 sau la telefon 0265.268330 int.164.

ARHITECT ŞEF
arh. Miheţ Florina Daniela

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com