ANUNŢ

Municipiul Târgu Mureş, organizează în perioada 25.01.2021-05.02.2021, consultarea opiniei publice cu privire la documentaţiile de urbanism:

· "P.U.Z.- reconversie zonă funcţională din "LV2" în "LV1z", stabilire reglementări pentru construire casă de locuit", cu regulamentul local de urbanism aferent,  str. VIILE DEALUL MIC, fnr.; beneficiar: KELEMEN SZABOLCS; elaborator: SC"PROIECT"SRL- arh. urb. Keresztes Geza,

· "P.U.Z.- Parcelare teren şi stabilire reglementări pentru construire locuinţe individuale", cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Mărului, f.nr.; beneficiar: DOGARU LUCREȚIA; elaborator: SC"TEKTURA" SRL - arh.urb. Raus Adriana,

· "P.U.Z.- reconformare zonă "LM" în zona activităților productive și de servicii cu "AI2dz"- subzona activităților terțiare pentru zona industrială", cu regulamentul local de urbanism aferent, str. BĂNEASA, nr. 8; beneficiar: SC"LAS PROM"SRL; elaborator: SC"A&G- Arhigraf" SRL- arh. urb. Lipovan Octavian.

· "P.U.Z.- introducere teren în intravilan, lotizare teren şi stabilire zonă funcțională pentru construire hală și locuinţe de serviciu", cu regulamentul local de urbanism aferent, str. BUDIULUI, fnr.; beneficiar: SC"WEICON ROMANIA" SRL; elaborator: SC"AALTO proiect"SRL- arh. urb. Gheorghiu Petru Alexandru.

Consultarea documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice poate fi făcută astfel:

- accesând pagina de internet a Municipiului www.tirgumures.ro, la secțiunea:  Informaţii publice - Arhitect Şef- Documentaţii de urbanism P.U.Z./P.U.D. aflate în dezbatere publică- 2020- mai- iulie- octombrie

- direct la avizierul din holul central al Primăriei, vis-a-vis de camera 12, unde sunt expuse extrase ale acestor documentaţii de urbanism.

Observaţii, propuneri, sugestii referitoare la prevederile P.U.Z. pot fi făcute în scris şi înregistrate direct la registratura generală a Primăriei sau online pe adresa de e-mail, urbanism@tirgumures.ro.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 05.02.2021 ora 12.00, la sediul  Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr. 3, în sala de Şedinţe Consiliu, nr. 45, etaj I.

Prezentarea propunerilor va fi susţinută de către elaboratorii documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice.

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Deoarece numărul persoanelor care pot participa la evenimente organizate în spaţii închise este limitat, vă rugăm să vă anunţaţi intenţia de participare la şedinţa de dezbatere publică pe adresa de e-mail urbanism@tirgumures.ro. sau la telefon 0265.268330, int. 154, până cel târziu în data de 04.02.2021.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Urbanism, Dezvoltare Durabilă, Informatizare, la telefon 0265.268330 int.164 sau prin email la adresa urbanism@ tirgumures.ro.

 

PRIMAR                      ARHITECT ŞEF
SOÓS ZOLTÁN      arh. Miheţ Florina Daniela

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com