ANUNŢ

Municipiul  Târgu Mureş, organizează în perioada 17.11.2021÷26.11.2021, consultarea opiniei publice cu privire la documentaţia de urbanism:
• "P.U.Z.-  "P.U.Z.- reconversie zonă funcţională pentru construire staţie de comercializare a produselor petroliere, parcare auto şi împrejmuire" cu regulamentul local de urbanism aferent; Strada Gheorghe Doja, fnr.; beneficiar: SC"DALCON" SRL; elaborator: SC"A&G Arhigraf" SRL- arh. urb. Lipovan Octavian;
• "P.U.Z. - reconformare zonă "LM" în zona activităților productive și de servicii cu UTR"AI2bz"- subzona implantări IMM productive și de servicii", aprobat prin H.C.L. nr. 219/27.07.2017 cu regulamentul local de urbanism aferent; str. Băneasa nr. 8- str. Libertăţii nr. 121A; beneficiar: SC"Ordea Prodcom"SRL, SC"Cattus"SRL, SC"Reichon"SRL; elaborator: SC"A&G Arhigraf" SRL- arh. urb. Lipovan Octavian.

 Consultarea documentaţiilor de urbanism propuse pentru dezbatere publică, poate fi făcută astfel:
- accesând pagina de internet a Municipiului www.tirgumures.ro, la secțiunea:  Informaţii publice - Arhitect Şef- Documentaţii de urbanism P.U.Z./P.U.D.- aflate în dezbatere publică- 2021- Octombrie- 04. PUZ și 05. PUZ;
- direct la avizierul din holul central al Primăriei, vis-a-vis de camera 12, unde sunt expuse extrase ale acestor documentaţii de urbanism sau la camera 70 etaj II, luni-joi între orele 11,00-12,00.

Observaţii, propuneri, sugestii referitoare la prevederile documentaţiei de urbanism pot fi făcute în scris şi înregistrate direct la registratura generală a Primăriei sau online pe adresa de e-mail, urbanism@tirgumures.ro.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 26.11.2021 ora 12,00 la sediul  Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr. 3, în sala de Şedinţe Consiliu, nr. 45, etaj I.

Prezentarea propunerilor va fi susţinută de către elaboratorul documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice.

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Deoarece numărul persoanelor care pot participa la evenimente organizate în spaţii închise este limitat și constrâns din punct de vedere sanitar, vă rugăm să vă anunţaţi intenţia de participare la şedinţa de dezbatere publică pe adresa de e-mail urbanism@tirgumures.ro. sau la telefon 0265.268330, int. 154, până cel târziu în data de 25.11.2021.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Urbanism, Dezvoltare Durabilă, Informatizare, la telefon 0265.268330 int.164 sau prin email la adresa urbanism@ tirgumures.ro.

ARHITECT ŞEF
arh. Miheţ Florina Daniela

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com