ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Municipiului Târgu Mureș organizează în data de 15.03.2022, ora 13.00, la sediul insituției  din  Piaţa Victoriei nr. 3 -  sala de Şedinţe Consiliu, camera  45, etaj I, dezbatere publică referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea  Metodologiei ( Ghidul solicitantului) acordării finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureş pentru acțiuni/programe/proiecte culturale.

Proiectul de hotărâre și anexele aferente au fost afișate atât pe site-ul autorității publice, www.tirgumures.ro, la secțiunea Consultare publică cât și la avizierul acesteia.

Modalitatea de înscriere și luarea cuvântului: luarea cuvântului se face în ordinea înscrierii pe listă, la începutul dezbaterii publice. Timpul alocat luării cuvântului este de 5 minute pentru fiecare participant.

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la dezbaterea publică, având asupra sa actul de identitate, respectiv dovada calității de reprezentant al persoanei juridice, după caz.

Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la luarea cuvântului și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție.

 

PRIMAR
SOÓS ZOLTÁN

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com