MAROSVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALA versenyvizsgát hirdet a Helyi Adókat és Illetékeket Kezelő Igazgatóság keretében megüresedett köztisztségek betöltésére:

Természetes személyek adó- és illeték-kezelő osztálya:

- 2 végrehajtó tisztség – felső szakmai fokozatú felügyelő
- 1 végrehajtó tisztség - főfelügyelő
- 2 végrehajtó tisztség – asszisztensi fokozatú felügyelő
- 2 végrehajtó tisztség – felső szakmai fokozatú referens

Jogi személyek adó- és illeték-kezelő osztálya:

- 1 végrehajtó tisztség - felső szakmai fokozatú referens

A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2019. október 8-án 10 órától – írásbeli vizsga.

Az interjút az írásbeli vizsgát követő legtöbb 5 munkanapon belül tartják. 

A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehet benyújtani, azután, hogy a felhívás megjelenik az intézmény internetes oldalán és a Köztisztviselők Országos Ügynöksége  honlapján, 2019. szeptember 6–szeptember 25. között, és a 611/2008-as számú kormányhatározat 49-es cikkelye (1) bekezdésében előírt okiratokat kell tartalmaznia.

A közzétett hirdetés információit, a meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján (www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268.330-as telefonszám 165-ös mellék, resurse@tirgumures.ro,  kapcsolattartó Socaciu Katalin tanácsos.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Melléklet
A Helyi Adókat és Illetékeket Kezelő Igazgatóságon megüresedett végrehajtó köztisztségek betöltésére kiírt versenyvizsgán való részvétel feltételei:

Természetes személyek adó- és illeték-kezelő osztálya:

Köztisztség megnevezése Szaktanulmányok Régiség a szakmában
- 2 végrehajtó köztisztség – I-es besorolású, felső szakmai fokozatú felügyelő - befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával, illetve vagy azzal egyenértékű felsőfokú gazdasági vagy mérnöki (építkezés, vezetékek, gépek)tanulmányok - legkevesebb 7 év
- 1 végrehajtó köztisztség – I-es besorolású, fő szakmai fokozatú felügyelő - befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával, illetve vagy azzal egyenértékű felsőfokú gazdasági vagy jogtudományi tanulmányok - legkevesebb 5 év
- 2 végrehajtó köztisztség – I-es besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú felügyelő - befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával, illetve vagy azzal egyenértékű felsőfokú gazdasági vagy jogtudományi tanulmányok - legkevesebb 1 év
-2 végrehajtó köztisztség – III-as besorolású, felső szakmai fokozatú referens - líceumi tanulmányok, középfokú líceumi tanulmányok, érettségi oklevéllel - legkevesebb 7 év

Jogi személyek adó- és illeték-kezelő osztálya:

Köztisztség megnevezése Szaktanulmányok Régiség a szakmában

-1 végrehajtó köztisztség – III-as besorolású, felső szakmai fokozatú referens

- líceumi tanulmányok, középfokú líceumi tanulmányok, érettségi oklevéllel

- legkevesebb 7 év

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Helyi Adókat és Illetékeket Kezelő Igazgatóság magánszemélyek illeték- és adóügyi osztályán megüresedett végrehajtó köztisztségek, I-es besorolású, felső, fő és asszisztens szakmai fokozatú felügyelői állások betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

2.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet, az 555/2019-es számú Hivatalos Közlönyben közölve;

3. A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés 544/2011-es sz. törvénye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

4. A kasszaműveletek szabályzatát jóváhagyó 209/1976-os sz. rendelet, a 64/1976-os sz. B.O-ban közölve;

5. A vagyonkezelők alkalmazására, a gazdasági egységek, hatóságok és közintézmények javainak kezelésével kapcsolatos garanciák létrehozására és felelősségvállalásra vonatkozó 22/1969-es sz. törvény, a 132/1969-es sz. B.O-ban közölve;

6. A bevételi és készpénzben történő kifizetési műveletekre vonatkozó pénzügyi fegyelem megerősítésére vonatkozó 70/2015-ös sz. törvény, amely a korszerű fizetési eszközök bevezetésére vonatkozó 193/2002-es sz. sürgősségi kormányrendelet módosítására és kiegészítésére vonatkozik, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

7. A pénzügyi törvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös számú törvény – IX. cím – Helyi adók és illetékek, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

8. A pénzügyi törvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös törvény – IX. cím – Helyi adók és illetékek alkalmazási normáit jóváhagyó 1/2016-os sz. kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

9. A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2072015-ös sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

10. A diszkrimináció valamennyi formájának megelőzésére és büntetésére vonatkozó 137/2000-es kormányrendelet, a 2014. március 7-i 166-os számú Hivatalos Közlönyben közölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Helyi Adókat és Illetékeket Kezelő Igazgatóság magánszemélyek illeték- és adóügyi osztályán a végrehajtó köztisztségek, I-es besorolású, felső szakmai fokozatú felügyelő feladatköre:

- felel minden formában, fegyelmileg, anyagilag és esetenként bűnvádilag, a jogszabályok korrekt alkalmazásáért, fiskális téren;

- folyamatos módon biztosítja a közönséggel való kapcsolatot, követve az ezek által felvetett problémák megoldását;

- megállapítja és meghatározza a természetes személyek által kifizetendő, a törvény által előírt adókat és illetékeket;

- összeállítja a követelésjegyzékeket, felügyeli ezek bevezetését az adóügyi okiratokba, és biztosítja ezek továbbküldését végrehajtás végett,  a Végrehajtó és Bírságokat Nyilvántartó Osztályra;

- figyelemmel kíséri az adófizetők adóbevallásának összeállítását és benyújtását a törvényes határidőn belül;

- kezeli az összes adófizető adóbevallására vonatkozó okiratokat, amelyet egy adóügyi iratcsomóba vezet be;

- alkalmazza a jogszabályok által előírt szankciókat az összes olyan személyre vonatkozóan, aki megszegi az adótörvényt, és meghoz minden szükséges intézkedést a hiányosságok elhárítása végett;

- nyilvántartja a tartozásokat az adók és illetékek szintjén, és elvégzi a szükséges módosításokat;

- elemzi, kutatja és megoldja a kéréseket a természetes személyek általi adók és illetékek megállapítására vonatkozóan;

- ellenőrzi az adófizetőket – természetes személyeket – a valós adóalap meghatározása végett, valamint a helyi adók és illetékek meghatározása kapcsán;

- elvégzi az összes természeti személy befoglalását az adók és illetékek ellenőrzésébe és meghatározásába;

- a rendelkezésére álló adatok alapján összeállítja az összesítést az adók és illetékek maradványainak listáját;

- jegyzőkönyvet állít össze a feleslegesen (többlet) kifizetett adókról, illetékekről;

-  megőrzi a birtokában lévő információk és a végrehajtott munkálatok bizalmas jellegét;

- ellenőrzi a nyilvántartásban szereplő adófizetők adóbevallásának valóságtartalmát, a közbejött módosításokkal együtt, elvégezvén esetenként a módosításokat, és az intézkedéseket ezek begyűjtése érdekében;

- azonosítja, szankcionálja és megadózza azon természetes személyeket, akik nem készítettek adóbevallást ingó és ingatlan javaikról az adóügyi szervek felé;

- más, a törvények és jogszabályok, helyi tanácsi határozatok, polgármesteri rendelkezések, vagy felettesei által megszabott feladatokat is teljesít;

- elvégzi a kintlévőségek nyilvántartását és felügyeletét, továbbá segítséget nyújt a végrehajtási tevékenységben a költségvetés felé való tartozások begyűjtése kapcsán;

- felelősséget vállal az összes törvényes előírás alkalmazásáért az adóbizonylat kibocsátása esetén;

- felelősséget vállal a helyi adók és illetékek korrekt meghatározásáért, az adófizetők által benyújtott iratok határidőn belül való feldolgozásáért, valamint ezek továbbításáért a törvényes határidőn belül;

- felelősséget vállal az adóügyi nyilvántartás minden szintű ellenőrzéséért a természetes személyekre és fizetési kötelezettségeire vonatkozóan, oly módon, hogy ezek korrektek és valósak legyenek.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Helyi Adókat és Illetékeket Kezelő Igazgatóság magánszemélyek illeték- és adóügyi osztályán a végrehajtó köztisztségek, I-es besorolású, fő szakmai fokozatú felügyelő feladatköre:

- felel minden formában, fegyelmileg, anyagilag és esetenként bűnvádilag, a jogszabályok korrekt alkalmazásáért, fiskális téren;

- folyamatos módon biztosítja a közönséggel való kapcsolatot, követve az ezek által felvetett problémák megoldását;

- megállapítja és meghatározza a természetes személyek által kifizetendő, a törvény által előírt adókat és illetékeket;

- figyelemmel kíséri az adófizetők adóbevallásának összeállítását és benyújtását a törvényes határidőn belül;

- kezeli az összes adófizető adóbevallására vonatkozó okiratokat, amelyet egy adóügyi iratcsomóba vezet be;

- elemzi, kutatja és megoldja a kéréseket a természetes személyek általi adók és illetékek megállapítására vonatkozóan;

- ellenőrzi az adófizetőket – természetes személyeket – a valós adóalap meghatározása végett, valamint a helyi adók és illetékek meghatározása kapcsán;

- elvégzi az összes természeti személy befoglalását az adók és illetékek ellenőrzésébe és meghatározásába;

-  megőrzi a birtokában lévő információk és a végrehajtott munkálatok bizalmas jellegét;

- ellenőrzi a nyilvántartásban szereplő adófizetők adóbevallásának valóságtartalmát, a közbejött módosításokkal együtt, elvégezvén esetenként a módosításokat, és az intézkedéseket ezek begyűjtése érdekében;

- más a törvények és jogszabályok, helyi tanácsi határozatok, polgármesteri rendelkezések, vagy felettesei által megszabott feladatokat is teljesít;

- elvégzi a kintlévőségek nyilvántartását és felügyeletét, továbbá segítséget nyújt a végrehajtási tevékenységben a költségvetés felé való tartozások begyűjtése kapcsán;

- felelősséget vállal az összes törvényes előírás alkalmazásáért az adóbizonylat kibocsátása esetén;

- felelősséget vállal a helyi adók és illetékek korrekt meghatározásáért, az adófizetők által benyújtott iratok határidőn belül való feldolgozásáért, valamint ezek továbbításáért a törvényes határidőn belül;

- felelősséget vállal az adóügyi nyilvántartás minden szintű ellenőrzéséért a természetes személyekre és fizetési kötelezettségeire vonatkozóan, oly módon, hogy ezek korrektek és valósak legyenek.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Helyi Adókat és Illetékeket Kezelő Igazgatóság magánszemélyek illeték- és adóügyi osztályán a végrehajtó köztisztségek, I-es besorolású, asszisztens szakmai fokozatú felügyelő feladatköre:

- felel minden formában, fegyelmileg, anyagilag és esetenként bűnvádilag, a jogszabályok korrekt alkalmazásáért, fiskális téren;

- folyamatos módon biztosítja a közönséggel való kapcsolatot, követve az ezek által felvetett problémák megoldását;

- megállapítja és meghatározza a természetes személyek által kifizetendő, a törvény által előírt adókat és illetékeket;

- kezeli az összes adófizető adóbevallására vonatkozó okiratokat, amelyet egy adóügyi iratcsomóba vezet be;

- elemzi, kutatja és megoldja a kéréseket a természetes személyek általi adók és illetékek megállapítására vonatkozóan;

- elvégzi az összes természetes személy befoglalását az adók és illetékek ellenőrzésébe és meghatározásába;

-  megőrzi a birtokában lévő információk és a végrehajtott munkálatok bizalmas jellegét;

- ellenőrzi a nyilvántartásban szereplő adófizetők adóbevallásának valóságtartalmát, a közbejött módosításokkal együtt, elvégezvén esetenként a módosításokat, és az intézkedéseket ezek begyűjtése érdekében;

- más a törvények és jogszabályok, helyi tanácsi határozatok, polgármesteri rendelkezések, vagy felettesei által megszabott feladatokat is teljesít;

- elvégzi a kintlévőségek nyilvántartását és felügyeletét, továbbá segítséget nyújt a végrehajtási tevékenységben a költségvetés felé való tartozások begyűjtése kapcsán;

- felelősséget vállal az összes törvényes előírás alkalmazásáért az adóbizonylat kibocsátása esetén.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Helyi Adókat és Illetékeket Kezelő Igazgatóság magánszemélyek illeték- és adóügyi osztályán megüresedett végrehajtó köztisztségek, III-as besorolású, felső szakmai fokozatú referensi állások betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

2.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet, az 555/2019-es számú Hivatalos Közlönyben közölve;

3. A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés 544/2011-es sz. törvénye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

4. A kasszaműveletek szabályzatát jóváhagyó 209/1976-os sz. rendelet, a 64/1976-os sz. B.O-ban közölve;

5. A vagyonkezelők alkalmazására, a gazdasági egységek, hatóságok és közintézmények javainak kezelésével kapcsolatos garanciák létrehozására és felelősségvállalásra vonatkozó 22/1969-es sz. törvény, a 132/1969-es sz. B.O-ban közölve;

6. A bevételi és készpénzben történő kifizetési műveletekre vonatkozó pénzügyi fegyelem megerősítésére vonatkozó 70/2015-ös sz. törvény, amely a korszerű fizetési eszközök bevezetésére vonatkozó 193/2002-es sz. sürgősségi kormányrendelet módosítására és kiegészítésére vonatkozik, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

7. A pénzügyi törvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös számú törvény – IX. cím – Helyi adók és illetékek, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

8. A pénzügyi törvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös törvény – IX. cím – Helyi adók és illetékek alkalmazási normáit jóváhagyó 1/2016-os sz. kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

9. A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2072015-ös sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

10. A diszkrimináció valamennyi formájának megelőzésére és büntetésére vonatkozó 137/2000-es kormányrendelet, a 2014. március 7-i 166-os számú Hivatalos Közlönyben közölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Helyi Adókat és Illetékeket Kezelő Igazgatóság magánszemélyek illeték- és adóügyi osztályán a végrehajtó köztisztségek, III-as besorolású, felső szakmai fokozatú referens feladatköre:

- felel minden formában, fegyelmileg, anyagilag és esetenként bűnvádilag, a jogszabályok korrekt alkalmazásáért, fiskális téren;

- készpénzben bevételezi a természetes személyek tartozását képező adókat és illetékeket;

- számlákat bocsát ki, azon fizikai személyek számára, akik  az ügyfélablaknál jelentkeznek, a tartozások befizetése céljából;

- felel a készpénzben történő bevételi és kifizetési műveletek lebonyolításáért az 1976.07.05-i 209-es számú Dekrétumnak megfelelően, amely a pénztári műveletek szabályzatának jóváhagyására vonatkozik;

- leadja a begyűjtött pénzt a pénzek központosításával megbízott pénztárnál;

- folyamatos módon biztosítja a közönséggel való kapcsolatot, követve az ezek által felvetett problémák megoldását;

- végrehajtja a fizikai személyeknek visszaszolgáltatásra jóváhagyott, adókból és illetékekből származó  összegek visszatérítését;

- archiválja a benyújtott iratokat, amelyek  az adófizető fizikai személyek által benyújtott ingó és ingatlan javaknak megfelelő adók megállapításának alapját;

-  megőrzi a birtokában lévő információk és a végrehajtott munkálatok bizalmas jellegét;

- más a törvények és jogszabályok, helyi tanácsi határozatok, polgármesteri rendelkezések, vagy felettesei által megszabott feladatokat is teljesít;

- folyamatos módon biztosítja a közönséggel való kapcsolatot, követve az ezek által felvetett problémák megoldását.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Helyi Adókat és Illetékeket Kezelő Igazgatóság jogi személyek illeték- és adóügyi osztályán megüresedett végrehajtó köztisztség – III-as besorolású, felső szakmai fokozatú referensi állás betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

2.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet, az 555/2019-es számú Hivatalos Közlönyben közölve;

3. A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés 544/2011-es sz. törvénye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

4. A kasszaműveletek szabályzatát jóváhagyó 209/1976-os sz. rendelet, a 64/1976-os sz. B.O-ban közölve;

5. A vagyonkezelők alkalmazására, a gazdasági egységek, hatóságok és közintézmények javainak kezelésével kapcsolatos garanciák létrehozására és felelősségvállalásra vonatkozó 22/1969-es sz. törvény, a 132/1969-es sz. B.O-ban közölve;

6. A bevételi és készpénzben történő kifizetési műveletekre vonatkozó pénzügyi fegyelem megerősítésére vonatkozó 70/2015-ös sz. törvény, amely a korszerű fizetési eszközök bevezetésére vonatkozó 193/2002-es sz. sürgősségi kormányrendelet módosítására és kiegészítésére vonatkozik, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

7. A pénzügyi törvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös számú törvény – IX. cím – Helyi adók és illetékek, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

8. A pénzügyi törvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös törvény – IX. cím – Helyi adók és illetékek alkalmazási normáit jóváhagyó 1/2016-os sz. kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

9. A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2072015-ös sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

10. A diszkrimináció valamennyi formájának megelőzésére és büntetésére vonatkozó 137/2000-es kormányrendelet, a 2014. március 7-i 166-os számú Hivatalos Közlönyben közölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Helyi Adókat és Illetékeket Kezelő Igazgatóság jogi személyek illeték- és adóügyi osztályán a végrehajtó köztisztség – III-as besorolású, felső szakmai fokozatú referens feladatköre:

- felel minden formában, fegyelmileg, anyagilag és esetenként bűnvádilag, a jogszabályok korrekt alkalmazásáért, fiskális téren;

- készpénzben bevételezi a jogi személyek tartozását képező adókat és illetékeket;

- számlákat bocsát ki, azon fizikai személyek számára, akik  az ablakocskáknál jelentkeznek, a tartozások befizetése céljából;

- felel a készpénzben történő bevételi és kifizetési műveletek lebonyolításáért az 1976.07.05-i 209-es számú Dekrétumnak megfelelően, amely a pénztári műveletek szabályzatának jóváhagyására vonatkozik;

- folyamatos módon biztosítja a közönséggel való kapcsolatot, követve az ezek által felvetett problémák megoldását;

- végrehajtja a fizikai személyeknek visszaszolgáltatásra jóváhagyott, adókból és illetékekből származó  összegek visszatérítését;

- archiválja a benyújtott iratokat, amelyek  az adófizető fizikai személyek által benyújtott ingó és ingatlan javaknak megfelelő adók megállapításának alapját;

-  megőrzi a birtokában lévő információk és a végrehajtott munkálatok bizalmas jellegét;

- más a törvények és jogszabályok, helyi tanácsi határozatok, polgármesteri rendelkezések, vagy felettesei által megszabott feladatokat is teljesít;

- folyamatos módon biztosítja a közönséggel való kapcsolatot, követve az ezek által felvetett problémák megoldását;

- adóügyi igazoló bizonylatokat bocsát ki jogi személyeknek;

- ellenőrzi az adóügyi igazoló bizonylatok kibocsátása céljából benyújtott kéréseket és felhatalmazásokat igényel azon személyeknek, akik nem rendelkeznek  a jogi személyek társ/részvényes adminisztrátor minőségével;

- ellenőrzi az adóügyi legiszláció által előírt feltétek teljesítését, a fiskális igazoló bizonylatok kibocsátása céljából;

- ellenőrzi és azonosítja, hogy a megadózandó javak, amelyre igénylik a fiskális bizonylatot, be vannak-e  vallva adózásra, és abban az esetben, ha szükséges az adóügyi helyzet tisztázása együttműködik a szektorfelelős szakfelügyelővel;

- felel a kibocsátott adóügyi igazoló bizonylatok törvényességéért;

- nyilvántarja a 48 órán belül kibocsátott adóügyi igazoló bizonylatok kibocsátási kérelmeit;

- leadja a begyűjtött pénzt a pénzek központosításával megbízott pénztárnál;

-  megőrzi a birtokában lévő információk és a végrehajtott munkálatok bizalmas jellegét;

- megőrzi a birtokában lévő információk bizalmas jellegét; titokban tartja azon információkat, amelyekre munkahelyi feladatainak gyakorlása során tett szert, az adóügyi eljárási törvénykönyv előírásainak megfelelően;

- más a törvények és jogszabályok, helyi tanácsi határozatok, polgármesteri, alpolgármesteri rendelkezések, vagy felettesei által megszabott feladatokat is teljesít.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com