MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS versenyvizsgát szervez a következő megüresedett állások betöltésére a Bölcsődeigazgatóságnál:

– két csecsemőgondozói állás
Elvárás:

– középfokú tanulmányok (pedagógiai középiskolai végzettség csecsemőgondozói vagy nevelői szakiránnyal vagy csecsemőgondozói bizonyítvány) / felsőfokú tanulmányok pszichológia szakirányon, pedagógia modullal
– a tanulmányoknak megfelelő szakmai régiség nem szükséges.

A versenyvizsga dossziékat  a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-ös irodában lehet benyújtani, s tartalmazniuk kell a következő iratokat:

1. beiratkozási kérelem a hatóság vezetőjének vagy a szervező közintézménynek címezve;
2. a személyazonossági igazolvány fénymásolata  vagy esetenként bármilyen más, az azonosságot igazoló törvényes okirat;
3. azon dokumentumoknak a fénymásolata, amelyek a végzettséget és a szakképzést igazolják, valamint azon dokumentumok másolata, amelyek igazolják a hatóság vagy közintézmény által támasztott követelmények teljesítését;
4. munkakönyv, vagy, esetenként más igazolás, mely a munkaidőt és a munkaképzettséget támasztja alá, másolatban;
5. erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett nyilatkozat, melyből kiderül, hogy az illető nem büntetett előéletű, ami összeférhetetlenné tenné őt azzal a funkcióval, amelyre pályázik;
6. a családorvos vagy az erre illetékes egészségügyi egységek által kibocsátott orvosi igazolás, amely tanúsítja a megfelelő egészségi állapotot, nem lehet 6 hónapnál régebbi
7. curriculum vitae

Az előírt okiratokat eredetiben is be kell mutatni a másolatok  konformitásának ellenőrzése érdekében.

A vizsgán való részvétel általános feltételei:

1. román állampolgárság, az Európai Unió más tagállamaitól, vagy az Európai Gazdasági Térség államaitól származó állampolgárság és romániai lakhely;
2. a román nyelv ismerete (ír és beszél)
3. idősebb a törvény által szabályozott minimális életkornál
4. tudatos cselekvőképesség
5. az állásnak megfelelő jó egészségi állapot, amelyet a családorvos vagy más, erre hivatott orvos által kibocsátott igazolással támaszt alá
6. megfelelő végzettség, esetenként bizonyos munkában szerzett gyakorlat vagy más, az állásnak megfelelő sajátos feltételek
7. a jelentkező nem lehet elítélt, aki bűncselekményt követett el az emberiség, a román állam vagy hatóság ellen, illetve aki munkahelyi, az igazságszolgáltatást akadályozó bűncselekményt, csalást, korrupciós vagy szándékos bűncselekményt követett el. Kivételt képez a rehabilitációs esete.

A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják, s két részből áll:

- írásbeli vizsga
- szóbeli vizsga.

A versenyvizsga menete:
- 2019.  november 5. - 12 óra – a dossziék benyújtásának a határideje
- 2019.  november 7. – 12 óra – a dossziék kiválasztása
- 2019.  november 8. – 12 óra – a dossziék kiválasztásának megóvása
- 2019.  november 11. – 12 óra – az óvások megoldása
- 2019.  november 11. – 12 óra – az óvások utáni eredmények  kihirdetése

- 2019.  november 12. – 10 óra – írásbeli/gyakorlati vizsga
- 2019.  november 13. -   10 óra – az írásbeli/ gyakorlati vizsga eredménye
- 2019.  november 14. –  10 óra – az írásbeli/ gyakorlati vizsga eredményének megóvása
- 2019.  november 15. – 10 óra – az óvások megoldása
- 2019.  november 15. -   10  óra – az óvások utáni eredmények  kihirdetése

- 2019.  november 18. – 10 óra – interjú
- 2019.  november 19. – 10 óra – az interjú eredménye
- 2019.  november 20. – 10 óra – az interjú megóvása
- 2019.  november 21. – 10 óra – az óvások megoldása
- 2019.  november 21 -  10 óra – az óvások utáni eredmények  kihirdetése
- 2019.  november 21. – 10 óra – végleges eredmény

Bővebb tájékoztatás a hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-ös irodában és versenyvizsga-bizottság titkárságán, telefon 0265/268-330, 110-es mellékállomás.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Bölcsődeigazgatóság keretében megüresedett csecsemőgondozói állások betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
2. A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet, az 555/2019. sz. Hivatalos Közlönyben közölve;
3. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférés 2001. évi 544. sz. törvénye, a 663/2001. sz. Hivatalos Közlönyben közölve;
4.  A bölcsődék létrehozására, szervezésére és működésére vonatkozó 263/2007 sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
5.  A bölcsődék és más, iskola előtti korai oktatási egységek szervezési és működési metodológiáját elfogadó 1252/2012 sz. kormányhatározat;
6. Florea Iordănescu – Tratat de pediatrie (Naţional kiadó, Bukarest)
7. Eugen Pascal Ciofu şi Carmen Ciofu – Pediatria (Gyermekgyógyászat) tanulmány I. kiadás (Medicală kiadó)
8. Octavian Popescu – Copilul sănătos şi bolnav (Az egészséges és a beteg gyermek)
9. Dr. Laurenţiu Cernăianu (2004) – Ghid practic pentru îngrijirea copilului de vârstă mică (A kiskorú gyermek gondozásának gyakorlati útmutatója)
10. Dr. David Bass &Rod Baker (2007) – Primul ajutor în caz de urgenţe în familie (Elsősegélynyújtás a családban)
11. Copilul în centru – B tankönyv – Manual pentru personalul Instituţiilor de copii din România (A romániai gyerekotthonok személyzetének tankönyve)
12. Primul pas, Primul cuvânt – Első lépés, első szó (Medicală kiadó – 1977)
13. A gyermek fejlődése 0–3 éves kor között (Dezvoltarea copilului între 0-3 ani)
14. Adele Faber és Eloine Mazlish – Hogyan beszéljünk a gyerekkel, ha azt akarjuk, hogy meghallgasson és hogyan hallgassuk meg őt, hogy beszéljen nekünk (Cum să vorbim copiilor dacă vrem să ne asculte şi cum să-i ascultăm pentru ca ei să ne vorbească)
15. Aşgian P. (2002) – Ce trebuie să ştim despre dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a copiilor noştri (Ardealul kiadó, Marosvásárhely)
16. Cambell R.(2001) – Educaţia prin iubire (Curtea veche kiadó, Bukarest)
17. Glana A., Pocol M., Tătaru L. (2009) – Educaţie timpurie (Paralella 45 kiadó, Piteşti)
18. Morand de Jouffrey P. (1998) – Psihologia copilului (Teora kiadó, Bukarest)
19. Sauve C. (2006) – Copilul hiperactiv (House of Guides kiadó, Bukarest)
20. Schaffer R. (2007) – Introducere în psihologia copilului (ASCR kiadó, Kolozsvár)
21. Tomşa Gh. (2005) – Psihopedagogie preşcolară şi şcolară (Didactică şi Pedagogică kiadó, Bukarest)
22. Pap Z., Cighin R. (2006) – Csecsemő- és gyermekgondozás (Îngrijirea sugarului şi a copilului) (Kreatív kiadó, Marosvásárhely)
23. Bonchis E. (2004) - Psihologia copilului (Universităţii Oradea kiadó, Nagyvárad)

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com