Marosvásárhely Megyei Jogú Város versenyvizsgát hirdet egy megüresedett állás betöltésére a Közterület-kezelő Közszolgálat keretében működő Közlekedésbiztonsági, közúti szállítási és helyi szállítási osztályon:

– 1 szakfelügyelői állás – Közlekedésbiztonsági, közúti szállítási és helyi szállítási osztály

Sajátos feltételek:

– felsőfokú jogi tanulmányok, licencdiplomával
– szakmai tapasztalat a felsőfokú tanulmányokban – minimum 1 év

A versenyvizsga dossziékat  a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-ös irodában lehet benyújtani, s tartalmazniuk kell a következő iratokat:

1. beiratkozási kérelem a hatóság vezetőjének vagy a szervező közintézménynek címezve;
2. a személyazonossági igazolvány fénymásolata  vagy esetenként bármilyen más, a személyazonosságot igazoló törvényes okirat;
3. azon dokumentumoknak a fénymásolata, amelyek a végzettséget és a szakképzést igazolják, valamint azon dokumentumok másolata, amelyek igazolják a hatóság vagy közintézmény által támasztott követelmények teljesítését;
4. a munkakönyv fénymásolata, vagy, esetenként más igazolás, mely a munkaidőt és a munkaképzettséget támasztja alá, másolatban;
5. erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett nyilatkozat, melyből kiderül, hogy az illető nem büntetett előéletű, ami összeférhetetlenné tenné őt azzal a funkcióval, amelyre pályázik;
6. a családorvos vagy az erre illetékes egészségügyi egységek által kibocsátott orvosi igazolás, amely tanúsítja a megfelelő egészségi állapotot, nem lehet 6 hónapnál régebbi
7. curriculum vitae
Az előírt okiratokat eredetiben is be kell mutatni a másolatok  konformitásának ellenőrzése érdekében.

A vizsgán való részvétel általános feltételei:

1. román állampolgárság, az Európai Unió más tagállamaitól, vagy az Európai Gazdasági Térség államaitól származó állampolgárság és romániai lakhely;
2. a román nyelv ismerete (ír és beszél)
3. idősebb a törvény által szabályozott minimális életkornál
4. tudatos cselekvőképesség
5. az állásnak megfelelő jó egészségi állapot, amelyet a családorvos vagy más, erre hivatott orvos által kibocsátott igazolással támaszt alá
6. megfelelő végzettség, esetenként bizonyos munkában szerzett gyakorlat vagy más, az állásnak megfelelő sajátos feltételek
7. a jelentkező nem lehet elítélt, aki bűncselekményt követett el az emberiség, a román állam vagy hatóság ellen, illetve aki munkahelyi, az igazságszolgáltatást akadályozó bűncselekményt, csalást, korrupciós vagy szándékos bűncselekményt követett el. Kivételt képez a rehabilitációs esete.

A versenyvizsgát Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják, s két részből áll:

- írásbeli vizsga
- szóbeli vizsga.

A versenyvizsga menete:
- 2019. november 12. - 12 óra – a dossziék benyújtásának a határideje
- 2019. november 14. – 12 óra – a dossziék kiválasztása
- 2019. november 15. – 12 óra – a dossziék kiválasztásának megóvása
- 2019. november 18. – 12 óra – az óvások megoldása
- 2019. november 18. – 12 óra – az óvások utáni eredmények  kihirdetése

- 2019. november 19. – 10 óra – írásbeli/gyakorlati vizsga
- 2019. november 20. – 10 óra – az írásbeli/gyakorlati vizsga eredménye
- 2019. november 21. –  10 óra – az írásbeli/gyakorlati vizsga eredményének megóvása
- 2019. november 22. – 10 óra – az óvások megoldása
- 2019. november 22. –10  óra – az óvások utáni eredmények  kihirdetése

- 2019. november 25. – 10 óra – interjú
- 2019. november 26. – 10 óra – az interjú eredménye
- 2019. november 27. – 10 óra – az interjú megóvása
- 2019. november 28. – 10 óra – az óvások megoldása
- 2019. november 28. -  10 óra – az óvások utáni eredmények kihirdetése
- 2019. november 28. – 10 óra – végleges eredmény

Bővebb tájékoztatás a hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-ös irodában és a versenyvizsga bizottság titkárságán, telefon 0265/268-330, 110-es mellékállomás.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Közterület-kezelő Közszolgálaton szakfelügyelői állás betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE:

1. Románia Alkotmánya, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
2.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet, az 555/2019-es számú Hivatalos Közlönyben közölve;
3. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 544/2001. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
4. A Közterület-kezelő Közszolgálat által a 2019-es évben nyújtott szolgáltatások ellenértékének jóváhagyására vonatkozó 13/2019-es számú helyi tanácsi határozat;
5. A közutakon való közlekedésre vonatkozó 195/2002-es számú sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó 49/2006-os számú törvény.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com