MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

În temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

anunţă

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea  funcţiilor publice de execuție cu durata normală a timpului de muncă:

- 1 funcție de execuție - inspector clasa I, grad profesional superior - Compartimentul investiții construcții civile din cadrul Direcției tehnice

- 1 funcție de execuție - inspector  clasa I, grad profesional superior - Compartimentul de investiții construcții drumuri și străzi din cadrul Direcției tehnice

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 27 aprilie 2021,  ora 1000 - proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site - ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 26.03.2021 - 14.04.2021 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită, tematica și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul și pe site - ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85,0265-268330 -int.110, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Pop Ramona Emanuela, inspector.

 

PRIMAR
SOÓS ZOLTÁN

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com