MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

În temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

anunţă

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție cu durata normală a timpului de muncă:

- 1 funcție de execuție - consilier clasa I, grad profesional superior - Serviciul relații interne și internaționale din cadrul Direcției activități social culturale, patrimoniale și comerciale

- 1 funcție de execuție - consilier clasa I, grad profesional asistent - Serviciul activități culturale, sportive de tineret și locativ din cadrul Direcției activități social culturale, patrimoniale și comerciale

Concursul va avea loc la sediul instituției, Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, în data de 25 mai 2021, ora 1000 - proba scrisă.

Interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției și pe site - ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 23.04.2021 - 12.05.2021 inclusiv,  și vor conține documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită, tematica și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afișează la sediul și pe site - ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 -int.110, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Pop Ramona Emanuela, inspector.

PRIMAR
SOÓS ZOLTÁN

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com