MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ
În temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

anunţă

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice  de execuție vacante cu durata normală a timpului de muncă:

- 2 funcții de execuție - inspector clasa I, grad profesional superior - Serviciul Relații cu publicul din cadrul Direcției proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică

Concursul va avea loc la sediul instituției, Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, în data de 3 februarie 2022,  ora 1000 - proba scrisă.

Interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției și pe site - ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 04.01.2022 - 25.01.2022 inclusiv, și vor conține documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită, tematica și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afișează la sediul și pe site - ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam. 85, 0265-268330 - int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Pop Ramona Emanuela, consilier.

 

PRIMAR
SOÓS ZOLTÁN

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com