MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ
DIRECȚIA FISCALĂ LOCALĂ TÂRGU MUREŞ

În temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

ANUNŢĂ

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante cu durata normală a timpului de muncă la Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș:

- 1 funcţie publică de execuţie - inspector clasa I grad profesional superior la Serviciul juridic, strategii, resurse umane și relații cu publicul.

- 1 funcţie publică de execuţie - consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Impozite și taxe persoane juridice.

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr. 3, în data de 04.02.2022, ora 1000 - proba scrisă.

Interviul va fi susţinut în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în perioada 05.01.2022 - 26.01.2022 inclusiv şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției, www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr. 3, cam. 10, 0265-268330 - int. 197, insolvente@tirgumures.ro, persoana de contact: inspector Aldea Alina Aurora.

 

Director executiv,
Szővérfi László

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com