Marosvásárhely Megyei Jogú Város – székhely: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, Maros megye – az 1168/2022. sz. rendelet – az álláshelyek határozatlan időre történő betöltéséről azon személyzet részére, aki a veszélyhelyzet alatt, illetve a járványügyi és biológiai kockázati időszakban, versenyvizsga nélkül határozott időre végrehajtó állásokat töltött be – értelmében, az alábbi szerződéses személyzetkategóriákat alkalmazza az Iskolaigazgatóság keretében működő Iskolai rendelőket koordináló részlegre:

· 2 fogorvosi állás az Iskolaigazgatóság keretében működő Iskolai rendelőket koordináló részlegre

1. A vizsgán való részvétel általános feltételei:

a) román állampolgárság, az Európai Unió más tagállamaitól, vagy az Európai Gazdasági Térség államaitól származó állampolgárság és romániai lakhely;

b) a román nyelv ismerete (ír és beszél);

c) idősebb a törvény által szabályozott minimális életkornál;

d) tudatos cselekvőképesség;

e) az állásnak megfelelő jó egészségi állapot, amelyet a családorvos vagy más, erre hivatott orvos által kibocsátott igazolással támaszt alá;

f) megfelelő végzettség, esetenként bizonyos munkában szerzett gyakorlat vagy más, az állásnak megfelelő sajátos feltételek;

g) a jelentkező nem lehet elítélt, aki bűncselekményt követett el az emberiség, a román állam vagy hatóság ellen, illetve aki munkahelyi, az igazságszolgáltatást akadályozó bűncselekményt, csalást, korrupciós vagy szándékos bűncselekményt követett el. Kivételt képez a rehabilitációs esete.

2. A versenyvizsgán való részvétel specifikus feltételei:

2.1. A fogorvosi állás betöltésére

• fogorvosi licencoklevél, amelyet romániai akkreditált felsőfokú fogorvosi tanintézet bocsátott ki, foglalkozás gyakorlásához való jog;
• az Orvosi Kollégium tagsági igazolványának másolata, láttamozva a folyó évre;
• érvényes malpraxis-biztosítási kötvény.

3. A vizsgadossziénak az alábbi iratokat kell tartalmaznia:

3.1. A fogorvosi asszisztensi állás betöltésére

• vizsgára való jelentkezési kérelem, amely magába foglalja a vizsgaszervezési eljárás elindításakor betöltött pozíciót, amelyhez csatolják a személyes adatok kezeléséről, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a módosított 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására irányuló intézkedésekről szóló hozzájáruló nyilatkozatot
• az érvényes személyazonossági igazolvány fénymásolata;
• fogorvosi licencoklevél, amelyet romániai akkreditált felsőfokú fogorvosi tanintézet bocsátott ki, foglalkozás gyakorlásához való jog;
• az Orvosi Kollégium tagsági igazolványának másolata, láttamozva a folyó évre;
• érvényes malpraxis-biztosítási kötvény.

Az előírt okiratokat eredetiben is be kell mutatni a másolatok konformitásának ellenőrzése érdekében.

4. Könyvészet

- Anomaliile dento-maxilare. Ed. Medical, București-1971
- Aparatul dento-maxilar. Date de morfologie funcțională clinic. Ed. Helicon
- Materialele dentare în cabinetul de stomatologie. Ediția a II-a, Ed. Helicon
- Chirurgie orala si maxilo-facială. Ed Medicală
- Parodontologie, Ed.a iii-I,Ed. Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti 1999
- Odontologie vol.I, Caria dentara. Ed. medicala, Bucuresti 1995
- Odontologie vol II, Endodontie clinica si practica. Ed. Medicala, Bucuresti 1998 1
- Anestezia in stomatologie si chirurgie buco-maxilo-faciala,Ed. National, Buc. 1993
- Ocluzia dentara, Ed. Didactica si Pedagogica,Bucuresti,1997
- Metode locale de prevenire a cariei din santuri si fosete, Ed. Cerna, Bucuresti 1997
- Examenul clinic in ortodontie si ortopedia dento-faciala, Ed. Cerma, Bucuresti 1996
- Ortodontie, Ed. Medicala, Bucuresti,1991
- Pedodontie, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1993
- Aparatul dento-maxilar. Formare si dezvoltare, Ed. Medicala, Bucuresti, 1995
- Eruptia dentara

5. Tematika

- Arcadele dentare temporare si permanente (2, 613-640 old)
- Notiuni de biodinamica a aparatului dento-maxilar (2, 743-775 old.)
- Eruptia dentara (17, 20-41 old.)
- Profilaxia cariei dentare (17, 213-242 old.)
- Caria simpla a dintilor temporari (17, 94-107 old.)
- Pulpita dintilor temporari (17, 108-122 old.)
- Gangrena dintilor temporari (17, 123-140 old.)
- Afectiunile dintilor permanenti in perioada de crestere (17, 161-182 old.)
- Gangrena pulpara la dintii permanenti tineri (17, 183-195 old)
- Metode locale de prevenire a cariei dentare din santuri si fosete (13, egészben)
- Principii in terapia ortodontica (16, 121-154 old.)
- Extractia dentara in ortodontie (16, 243-257 old.)
- Instrumente necesare prepararii cavitatilor si obturatiei coronare (7, 107-126 old.)
- Tratamentul cariei dentare (7, 127-148 old.)

A versenyvizsga iratcsomókat Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a Bérszámfejtési és humán erőforrás osztályon, a 85-ös szobában kell benyújtani, legkésőbb 2022. május 17-e 12 óráig, kapcsolattartó személy: dr. Șipoș Remus.

A vizsga az 1168/2022. sz. rendelet 27. cikkelyének megfelelően zajlik, az írásbeli vizsgát 2022.05.24-e 10 órakor tartják Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 45-ös teremben, a klinikai/gyakorlati vizsgára 2022.05.26-a 10 órakor kerül sor a Traian Săvulescu Mezőgazdasági Kollégiumban, Călărașilor utca 108. szám.

Az iratcsomók kiválasztására Marosvásárhely Megyei Jogú Város székhelyén kerül sor, a kérelmek benyújtási határidejének lejártát követő 2 munkanapon belül.

Az óvásokat az írásbeli és a klinikai/gyakorlati vizsga eredményének kifüggesztését követően 1 munkanapon belül lehet benyújtani, az intézmény székhelyén, jogvesztés terhe alatt.

A vizsga végső eredményét az utolsó próba eredményének kifüggesztését követő legtöbb 2 munkanapon belül függesztik ki.

 

SOÓS ZOLTÁN polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com