Mărime text:

 

         Potrivit unui comunicat  al Serviciului de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei – Tîrgu-Mureş, în cursul lunii septembrie, la nivelul acestui serviciu (care deserveşte un număr de 257.011 locuitori din municipiul Tîrgu - Mureş şi cele 24 de localităţi arondate), au fost puse în legalitate cu acte de identitate 2348 de persoane, din care 2269  cu cărţi de identitate, iar 79 de persoane cu cărţi de identitate provizorii. Principalele motive pentru care cetăţenii au solicitat eliberarea unui nou act de identitate au fost: expirarea termenului de valabilitate, schimbarea domiciliului,  pierdere, deteriorare, furt ş.a.  Au fost eliberate 1992 cărţi de alegător, iar  202 persoane au solicitat  înscrierea în actul de identitate a menţiunii de stabilire a reşedinţei, majoritatea în municipiul Tîrgu – Mureş.

       Au fost luate în evidenţă 290 persoane dintre care: 285 la naştere, 2 la dobândirea cetăţeniei, 3 la schimbarea domiciliului din străinătate în România.

În această perioadă a fost actualizat, de asemenea, Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor prin operarea, potrivit legii (HG nr. 1375/2006), a următoarelor menţiuni:285 de persoane au fost luate în evidenţă în baza comunicărilor nominale de naştere transmise de către Serviciul de Stare Civilă;  pentru  196 de persoane s-a operat menţiunea privind decesul; pentru un număr de 11 persoane s-a operat menţiunea privind divorţul; pentru 13 persoane au fost operate hotărâri judecătoreşti privind: interzicerea dreptului de a alege sau de a fi ales, obligarea de a nu părăsi localitatea; pentru 6 persoane s-a operat menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate.

  Pentru punerea în legalitate cu acte de identitate  a persoanelor netransportabile au fost efectuate 3 deplasări în teren şi au fost puse în legalitate un număr de 14 persoane.

Referitor la activitatea de punere în legalitate, pe linie de stare civilă şi evidenţa persoanelor, a asistaţilor şi a minorilor instituţionalizaţi în centre sanitare şi de protecţie socială, in perioada analizată, s-au efectuat 3 controale şi au fost puşi în legalitate cu acte de identitate 22 de tineri.

  La solicitarea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii şi justiţiei, instituţiilor cu atribuţii în domeniul drepturilor copilului, altor persoane juridice, precum şi la solicitarea persoanelor fizice, au fost verificate în componenta judeţeană şi soluţionate 415 solicitări scrise.

 S-au desfăşurat activităţii specifice de punere în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor posesori de acte de identitate cu termen de valabilitate expirat în anii  anteriori şi a minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani în anii anteriori şi nu au solicitat punerea în legalitate, conform prevederilor legale în materie.                      

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com