Mărime text:

 

În baza Hotărârii Guvernului României nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România  şi atribuţiile

instituţiilor implicate în planul european, categoriile de persoane care beneficiază de aceste ajutoare sunt: pensionari cu pensie până la 400 de lei, şomeri, persoane cu handicap accentuat şi grav, beneficiari de ajutor social.

Cantităţile de produse alimentare destinate conform PEAD 2010 (Planul Anual European de Furnizare Ajutoare Alimentare)pentru fiecare persoană eligibilă sunt: făină albă – 14 kg, făină de mălai – 7 kg, zahăr – 1 kg, lapte praf – 1 kg, paste făinoase – 3,2 kg, biscuiţi – 1 kg.

Pentru evitarea aglomeraţiei şi a altor posibile neajunsuri, beneficiarii produselor mai sus menţionate sunt încunoştinţaţi, pe baza unei adrese scrise emise de Primăria Tîrgu-Mureş asupra locului, datei şi orei la care se vor prezenta pentru ridicarea produselor respective

Depozitul de alimente se află pe strada Budiului nr. 68 (Dafcochim) şi funcţionează în zilele de lucru, între orele 8.00 şi 16.00.

Documentele necesare pentru ridicarea produselor alimentare sunt:

- pensionari: copie de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate, certificat de naştere), copie de pe ultimul cupon de pensie;

- şomeri: copie de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate), copie de pe carnetul de evidenţă vizat la zi;

- persoane cu handicap accentuat şi grav: copie de pe actul de identitate (buletin / carte de identitate, certificat de naştere), copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap, valabil la zi;

- beneficiari de ajutor social: copie de pe actul de identitate (buletin / carte de identitate, certificat de naştere), copie de pe dispoziţia primarului privind stabilirea ajutorului social.

Conform Hotărârii Guvernului citate, neprezentarea în perioada notificată pentru ridicarea produselor alimentare se consideră „refuz ridicare produse alimentare”.

Persoanele eligibile care, din motive obiective, nu pot ridica produsele alimentare, sunt rugate să anunţe Primăria municipiului Tîrgu-Mureş, la nr. de telefon  0265 – 268.330, int. 281, în zilele de lucru, între orele 8.00 şi 15.00 – persoană de contact: Ştefan Maria.

Distribuirea produselor a început luni, 15 noiembrie 2010. Adresăm rugămintea beneficiarilor să respecte  data şi ora la care sunt programaţi şi să aibă asupra lor copii de pe documentele solicitate.

Produsele sunt „AJUTOARE ALIMENTARE COMUNITARE 2010”, acordate de GUVERNUL ROMÂNIEI.

Comercializarea produselor alimentare este interzisă!

BIROUL DE PRESĂ  

Vizualizări: 36519
 
 
 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com