Având în vedere că se apropie perioada în care se solicită aprobări în vederea comercializării de mărţişoare şi flori cu ocazia sărbătorii “Mărţişorului şi a zilei de 8 Martie 2013”, propunem:

1) Perioada de desfăşurare: 27 februarie - 9 martie 2013, după cum urmează:

-   27 februarie – 9 martie pentru comercializarea de flori şi mărţişoare;

-   27 februarie – 1 martie pentru comercializarea de mărţişoare,

-   02 martie     - 9 martie pentru comercializarea de flori.

2) Numărul total al amplasamentelor: 140, iar locaţiile propuse pentru desfăşurarea acestei manifestări sunt cele menţionate mai jos:

 

Zone

Locaţia amplasamentului

 

Nr. amplasamente

A.

P-ţa   Trandafirilor-scuar

81

B.

P-ţa Victoriei  

14

   C

Zone de cartier:

 

   C1

B-dul   1848 - zona Cinematografului „Unirea”

8

C2

Cart.   Tudor - zona „Fortuna” staţie autobuz

7

C3

Cart.   Tudor - B-dul Pandurilor

2

C4

Cart.   Tudor - zona Complex „Diamant”

6

C5

Cart.   Mureşeni - Complex „Record”

4

C6

Str.   22 Dec. 1989 colţ cu str. Nicolae Grigorescu

2

C7

Str.   Gh. Marinescu - zona “Spitalul Judeţean”

4

C8

Cart.   Cornişa - zona Casa Tineretului

4

C9

Aleea   Carpaţi

2

C10

Cartierul   Unirii

4

C11

P-ţa   Gării

2

 

Total:

140

 

3) Perioada de înregistrare a cererilor este: 21 ianuarie - 15 februarie 2013 ( inclusiv);

4) Suprafaţa unui amplasament va fi de: 9 m² obligatoriu;

5) Mobilierul impus: pavilion expoziţional (cort) de 3 m x 3 m cu minim două laterale de culoare deschisă ( alb sau crem ), care va fi achiziţionat pe seama şi pe cheltuiala comerciantului iar acestea să se prezinte în stare foarte bună;

În cazul în care se constată în urma verificărilor faptul că pavilionul amplasat de comercianti si producători în zona centrală a municipiului Tîrgu Mureş pe baza unui angajament scris nu se încadrează în condiţiile impuse de către Primăria Tîrgu Mureş, aceştia vor fi obligaţi ca în termen de 24 h să schimbe corturile deteriorate.

În caz contrar cei care nu se conformează pierd locul câştigat în urma tragerii la sorţi a amplasamentelor, acestea urmând a fi preluate de către primii din cei neextraşi în zona centrală.

6) Fiecare comerciant (SC/PF/ÎF/ÎI) sau PRODUCĂTOR va primi doar un singur amplasament, pe zonă.

- Amplasamentele pentru zona A şi zona B– se vor atribui cu prioritate producătorilor şi   comercianţilor de flori şi mărţişoare din Tg.Mureş şi jud.Mureş;

7) Modul de atribuire al amplasamentelor se va face astfel:

I.   Pentru Zona A - Piaţa Trandafirilor - scuar: = 81 amplasamente

a.în prima etapă se vor trage la sorţi amplasamentele pentru producătorii de flori şi mărţişoare, din judeţul Mureş, care comercializează produse proprii (44 amplasamente). (Amplasamentul nr. 81 se atribuie direct Serviciului Public Administraţia serelor, parcurilor şi zonelor verzi din cadrul Municipiului Tîrgu Mureş)

b.- în etapa a doua se vor trage la sorţi amplasamentele pentru comercianţii de flori şi mărţişoare (SC/PF/ÎF/ÎI) cu sediul/domiciliul în Tg. Mureş care nu au calitatea de producători menţionată la punctul a. ( 20 amplasamente)

c.în etapa a treia se vor trage la sorţi pentru amplasamentele pentru comercianţii de flori şi mărţişoare (SC/PF/ÎF/ÎI) din judeţul Mureş. ( 17 amplasamente)

d.în situaţia în care după efectuarea tragerilor la sorţi menţionate mai sus rămân amplasamente libere, se va proceda la o nouă tragere la sorţi (în etapa a patra) pentru comercianţii din alte judeţe.

II. Pentru Zona B -P-ţa Victoriei: = 14 amplasamente

-   se va proceda la tragerea la sorţi pentru restul comercianţilor (SC/PF/ÎF/ÎI) şi producătorilor de flori din Tîrgu Mureş şi judeţul Mureş care nu au primit nici un amplasament în zona centrală.

III. Pentru Zona C –cuprinzând locaţiile pentru cartiere = 45 amplasamente

- se va proceda la tragerea la sorţi pentru toţi comercianţii pe locaţii.

- în cazul în care solicitarea este expresă pentru o locaţie din zonele de cartier şi nu sunt solicitări mai multe decât amplasamente, atribuirea se va face direct în funcţie de data depunerii cererii.

Tragerea la sorţi va avea loc în data de 20.02.2013 ora 11,00 la sediul ,, Casei de Cultură Mihai Eminescu” din Tîrgu Mureş, str. Nicolae Grigorescu nr.17-19.

8) Actele solicitate se depun la cam. 13 şi sunt următoarele:

- Pentru societăţi comerciale:

- Certificat de înregistrare, certificat constatator şi furnizare de informaţii

  emise de   către Oficiul Registrului Comerţului; cod CAEN -4789;

- Cerere tip pentru aviz provizoriu de funcţionare(se obţine de la cam. 13);

- Cerere tip de eliberare aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public(se obţine

  de la cam.13)

- Angajament pe propria răspundere că va amplasa cort în stare foarte bună impus şi agreat de către Municipiul Tîrgu Mureş;

- Pentru II (intreprindere individuală), PFA(persoană fizică autorizată) şi IF(intreprindere    familială):

- Certificat de înregistrare, certificat constatator şi furnizare de informaţii

   emise de   către Oficiul Registrului Comerţului; cod CAEN -4789;

- Cerere tip pentru aviz provizoriu de funcţionare(se obţine de la cam. 13);

- Cerere tip de eliberare aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public (se obţine de la cam.13)

- Angajament pe propria răspundere că va amplasa cort impus şi agreat de către Municipiul Tîrgu Mureş.

-  Pentru producători agricoli de flori:

- certificat de producător agricol vizat pe anul 2013;

- copie după BI/CI;

- cerere tip pentru aviz provizoriu de funcţionare (se obţine de la cam. 13);

- cerere tip de eliberare aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public(se obţine    de la cam. 13);

- Angajament pe propria răspundere că va amplasa cort impus şi agreat de către Municipiul Tîrgu Mureş.

9) Condiţii eliminatorii: lipsa actelor solicitate şi a mobilierului urban (cort adecvat) şi în stare foarte bună

10) Avizele necesare desfăşurării activităţii/exerciţiului comercial sunt următoarele:

1.Avizul pentru ocuparea temporară a domeniului public aferent fiecărui amplasament emis de S.A.D.P.P. şi

2.Avizul de funcţionare cu caracter provizoriu emis de S.A.A.E.,

Menţiune:  Cele două avize se vor ridica personal de la cam. 13 (Centrul de informare pentru cetăţeni –cam.13) începând din data de 25 februarie 2013 până în data de 27 februarie inclusiv.    

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com