Prioritatea Municipiului Tîrgu-Mureş este finalizarea cu succes a proiectelor aflate în derulare, ale căror contracte de finanţare au fost semnate în perioada 2009 – 2011, dar şi pregătirea portofoliului de proiecte pentru următoarea perioadă de finanţare.

 

Potrivit datelor furnizate de Serviciul Proiecte cu finanţare internaţională, în 2012 s-au aflat în derulare 12 proiecte aferente contractelor de finanţare semnate în anii 2009 – 2012, în valoare totală de 80 de milioane euro. Au fost semnate 2 contracte de finanţare pentru proiecte, în valoare totală de 34 milioane de euro, au fost finalizate 5 proiecte, în valoare totală de aproximativ 21 milioane de euro, a fost depus un proiect şi au fost demarate procedurile pentru depunerea a 3 proiecte (pentru reabilitare termică, poli de competitivitate, infrastructură rutieră).

Proiectele aflate în implementare în cursul anului trecut sunt următoarele:
1. Reamenajare şi conservare Cetatea Medievală, care prevede reamenajarea a 7 bastioane şi 4 clădiri, căi de acces pietonale, platforme interioare, piaţa cetăţii pentru crearea de spaţii multifuncţionale: centru de tineret, săli de conferinţe, expoziţii.
2. Modernizare reţea stradală în municipiul Tîrgu-Mureş – tranşa I – având ca obiectiv reabilitarea a 19 străzi;
3. Modernizare reţea stradală în municipiul Tîrgu-Mureş tranşa II - reabilitarea a 32 de străzi şi a reţelei de alimentare cu apă de pe 27 de străzi din cele 32 cuprinse în proiect.
4. Modernizare şi reamenajare spaţii publice de agrement Platoul Corneşti, proiect ce prevede diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber, reamenajarea teatrului de vară, a zonelor pentru activităţi sportive, reabilitarea traseelor pietonale etc.
5. Modernizare străzi în municipiul Tîrgu- Mureş (proiect finalizat, fiind modernizate şi semnalizate rutier străzile municipiului pe o lungime de 13 km);
6. Modernizare Cămin persoane vârstnice (proiect finalizat), prin care, printre altele, a fost reabilitată clădirea veche de 100 de ani a căminului, construit un corp nou şi mansardată o suprafaţă de 180 mp.
7. Sistem de monitorizare pentru siguranţa populaţiei, proiect finalizat, având ca obiectiv sporirea gradului de siguranţă a cetăţenilor prin monitorizarea cu 25 de camere de supraveghere a zonelor urbane ce prezintă pericol social şi grad de infracţionalitate ridicat (Mureşeni, Dâmbu, Calea Sighişoarei, Bulevardul Pandurilor – Valea Rece).
8. Tîrgu-Mureş – Oraş digital european, proiect ce prevede crearea unui sistem informatic vizând dezvoltarea programului de servicii online dintre administraţia locală – cetăţeni – servicii deconcentrate – mediul de afaceri. 9. Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice în municipiul Tîrgu-Mureş, proiect finalizat, asigurând dotarea serviciilor de specialitate cu echipamente electronice şi achiziţia unor aplicaţii care să permită cetăţenilor servicii online.
10. Reabilitare sit poluat istoric iaz batal de deşeuri 30 ha – Tîrgu-Mureş, având ca obiectiv remedierea sitului poluat istoric al iazului batal de 30 ha, de pe malul drept al Mureşului.
11. Parcuri noi în municipiul Tîrgu-Mureş, proiect ce prevede creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi, prin amenajarea a 3 parcuri.
12. Reamenajarea şi modernizarea grădinii zoologice, proiect finalizat ,investiţiile constând în împrejmuirea a 40 de hectare cu gard de siguranţă, mărirea spaţiilor pentru feline, spaţii noi pentru elefanţi şi girafe, reţea de alimentare cu apă etc.

Pentru perioada 2014 – 2020 au fost întocmite 25 de fişe de proiecte pe domeniile: transport, mediu şi schimbări climatice, competitivitate şi eficienţă energetică, tehnologia informaţională şi comunicaţii, educaţie, sprijinirea afacerilor, infrastructură socială, turism.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com