privind prorogarea termenului de ţinere a şedinţei Consiliului local municipal Târgu-Mureş din data de 06.06.2013 pentru data de 13.06.2013

 

 

Primarul municipiului Târgu-Mureş,

 

Având în vedere Referatul Secretarului Municipiului Târgu-Mureş nr. 26.622 din 04.06.2013 privind prorogarea termenului de ţinere a şedinţei Consiliului local municipal Târgu-Mureş din data de 06.06.2013 pentru data de 13.06.2013

În temeiul art.39 alin.(1), 61, 68 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificări şi completări ulterioare,

 

 

D i s p u n e :

 

 

Articol unic: Termenul de 06.06.2013 prevăzut în Dispoziţia Primarului nr. 1.473 din 31 mai 2013 pentru ţinerea şedinţei ordinare a Consiliului local municipal Târgu-Mureş din luna iunie a.c., se prorogă pentru data de 13.06.2013, urmând a se proceda la convocarea consiliului în şedinţă pentru această dată, în condiţiile legii.

 

 

 

 

                               P R I M A R

                                 dr. Dorin Florea

 

 

                   Viză de legalitate

     Secretarul municipiului Tîrgu Mureş

                       Maria Cioban

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com