Mărime text:

 

 

ANUNŢ

Municipiul TÎRGU- MUREŞ cu sediul în P-ţa Victoriei nr.3, telefon 0265-268330, int.190, fax 0365- 801856 anunţă Inchirierea prin atribuire directă a păşunilor proprietate privată a Municipiului Tg-Mureş cu următoarele locaţii/specii de animale în conditiile Legii nr. 44/2018 care a modificat si completat    OUG 34/2013.

Dealul Femeii 16,78 ha BOVINE
Besa 25,09 ha BOVINE
Fintinita 27,7 ha OVINE

Preţul de închiriere  este de 388,5 lei/ha.

Cererile privind inchirierea se pot depune pînă în data de 24.06.2019, ora 12, la sediul Municipiului Tîrgu- Mureş, P-ţa Victoriei nr.3,  cam 13 (la registratura instituţiei).

Pot participa doar membri colectivităţi locale care au animale inscrise in Registrul Naţional al Exploataţilor, cererile  vor fi însotite  de urmatoarele documente:

a) copia actului de identitate valabil;

b) certificat constatator,  actul constitutiv/statut,  certificat de inregistrare fiscala -  pentru persoanele juridice / asociatii patrimoniale ( ale crescatorilor locali de animale );

c) copii de pe documente din care sa rezulte înregistrarea  animalelor in Registrul Naţional al Exploataţiilor ( copie card de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţilor sau adeverinţa de la medicul veterinar de circumscripţie  cu numărul cardului de exploataţie );

d) adeverinţă eliberată de medicul veterinar  de circumscripţie cu efectivele de animale înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor pe categorii de animale;

e) adeverinţa de la registrul agricol din cadrul municipiului Tg Mures din care să reiasă numărul de animale deţinut;

Asociatile crescatorilor de animale, persoanele juridice  trebuie  să aibă   sediul social pe teritoriul municipiului Tg Mures  şi să fie constituite legal cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii  de inchiriere. In cazul asociatilor crescatorilor de animale la cerere se va depune si un tabel cu membrii asociatiei, crescatori locali de animale inscrisi in Registrul Naţional al Exploataţilor.

PRIMAR,
dr. Dorin Florea

p secretarul  Municipiului Tg Mureş
Director executiv DJCAAPL
Buculei Dianora Monica

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com