ANUNŢ

Privind desfiinţarea pe cale administrativă a construcţiei cu nr. de inventar 16233 cu denumirea „Casa weekend Gr. Sc. C-tin Brâncuşi", care aparţine domeniului public, situată în Târgu Mureş, str. Plutelor nr. 2

Având în vedere Dispoziţia nr. 885 din 15 Aprilie 2020, Art. 2,  în temeiul dispoziţiilor  art. 33, alin (1) din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ale art. 62 din Ordinul MDRL nr. 829/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 şi ale art 196, alin. (1). lit. b), art. 198, art. 243, alin (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Municipiul Târgu Mureş anunţa Desfiinţarea pe cale administrativă a construcţiei „Casa weekend Gr. Sc. C-tin Brâncuşi", care aparţine domeniului public, situată în Târgu Mureş, str. Plutelor, nr. 2.

Cheltuielile legate de lucrările de desfiinţare şi aducerea terenului la forma iniţială vor fi suportate de către proprietarul construcţiei-Municipiul Târgu Mureş-Administraţia Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul".

Director ACASM           Sef Serviciu SADPP
Cîrcu Ioan                 Bătăran Viorel

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com