ANUNȚ
privind etapa a II – a de înscriere la creșele din Târgu Mureș – depunerea actelor
pentru anul școlar 2020 – 2021

 

Etapa II : În perioada 01 iulie – 10 august se depun și se înregistrează dosarele de înscriere cu toate actele justificative

Pentru anul școlar 2020 – 2021 documentele anexate cererii în vederea constituirii dosarului de înscriere sunt:

a) copie după certificatul de naștere al copilului

b) copie după actele de identitate ale părinților/ reprezentanților legali din care să reiasă domiciliul stabil pe raza municipiului Târgu Mureș;

c) copie după certificatele de naștere ale fraților minori;

d) adeverință de venituri pentru fiecare dintre părinți / reprezentanți legali, adeverință care să cuprindă venitul brut al părintelui pentru perioada ianuarie – iunie 2020, :

- adeverință cu indemnizația de creștere a copilului și cu alocația copilului/copiilor;

- în cazurile unde părintele/părinții nu pot dovedi cu acte venitul, vechimea, încadrarea în muncă, nu se declară veniturile, respectiv alte cazuri izolate, se vor depune declarații pe propria răspundere autentificate la notar, prin care își exprimă acordul cu privire la plata sumei conform legii, pentru contribuția lunară, dar nu vor primi puncte la evaluare.

e) adeverință de la locul de muncă al părintelui care se află în concediul pentru creșterea copilului, în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă   

f) adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de părinți la forma de zi (dacă este cazul)

g) sentință de divorț/ copie după certificatul de deces al unuia dintre părinți (dacă este cazul)

Depunerea actelor se va face prin prezentarea părinților / reprezentantului legal la sediul fiecărei creșe cu respectarea măsurilor de siguranță pentru prevenirea răspândirii CORONAVIRUS .

Părinții / reprezentantul legal va depune actele sus menționate într-un dosar plic și  va completa opis-ul unde va bifa actele pe care le conține dosarul.

Pe dosar va completa :

- numele / prenumele copilului

- ziua, luna și anul nașterii

- numărul de telefon ( mama, tata / reprezentanți legali )

- adresa de email la care poate fi contactat părintele / reprezentant legal

 

Director,
Administrația Creșelor
Dr. Ferencz  Emöke

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com