ANUNŢ

Municipiul TÂRGU MUREŞ cu sediul în P-ţa Victoriei nr.3, telefon 0265-268330, int.190, anunță

Inchirierea prin atribuire directă a păşunilor proprietate privată a Municipiului Tg-Mureş cu următoarele locaţii/specii de animale în conditiile OUG 34/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Dealul Femeii 16,78 ha BOVINE
Besa 25,09 ha BOVINE
Fintinita 27,06 ha OVINE

Preţul de închiriere este de 381,76 lei/ha.

Cererile privind inchirierea se pot depune pînă în data de 13.05.2022, ora 12, la sediul Municipiului Tîrgu- Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam 13 (la registratura instituţiei).

Pot participa doar membri colectivităţi locale care au animale inscrise in Registrul Naţional al Exploataţilor, cererile vor fi însotite de urmatoarele documente:

  1. copia actului de identitate valabil;
  2. certificat constatator, actul constitutiv/statut, certificat de inregistrare fiscala - pentru persoanele juridice / asociatii patrimoniale ( ale crescatorilor locali de animale );
  3. copii de pe documente din care sa rezulte înregistrarea animalelor in Registrul Naţional al Exploataţiilor ( copie card de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţilor sau adeverinţa de la medicul veterinar de circumscripţie cu numărul cardului de exploataţie );
  4. adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie cu efectivele de animale înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor pe categorii de animale;
  5. adeverinţa de la registrul agricol din cadrul municipiului Tg Mures din care să reiasă numărul de animale deţinut;

Asociatile crescatorilor de animale, persoanele juridice trebuie să aibă   sediul social pe teritoriul municipiului Tg Mures şi să fie constituite legal înainte de data depunerii cererii pentru închiriere .

In cazul asociaților crescătorilor de animale la cerere se va depune si un tabel cu membrii asociatiei, crescatori locali de animale inscrisi in Registrul Naţional al Exploataţilor.

 

PRIMAR, 
Soós Zoltán

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com