PUBLICAŢIE DE VANZARE

În temeiul art. 250 alin.(2) si (4)  din Legea 207  / 2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de  07, luna  IUNIE anul 2019, ora 12 , la sediul Municipiului Tg – Mureş , str. P – TA VICTORIEI , nr. 3 , se vor vinde prin  LICITAŢIE  PUBLICĂ  următoarele bunuri imobile şi mobile , proprietate a debitorilor :

1. LUNKA GIZELLA  cu domiciliul  în Tg – Mureş , str. NICOLAE  BALCESCU  nr.  56 / 3

Dosar de executare 169542 / 2016

Denumire  imobil : Preţ de pornire al licitaţiei ( lei )
CLADIRE situată  in Tg – Mureş
str. NICOLAE  BALCESCU  nr.  56 / 3.
120.518

2. S.C. PRODPREST S.R.L.  cu sediull în Lunca Bradului ,  str. FINTINEL   nr.  311

Dosar de executare  177138 / 2017

Denumire  imobil : Preţ de pornire al licitaţiei ( lei )
Clădire  situată in Tg – Mureş
B – dul 1 Decembrie 1918 nr 198  ap. 2
333.263

 

Denumire  imobil : Preţ de pornire al licitaţiei ( lei )
Clădire  situată in Tg – Mureş

B – dul 1 Decembrie 1918 nr 198  ap. 6

340. 744

 

Denumire  imobil : Preţ de pornire al licitaţiei ( lei )
Clădire  situată in Tg – Mureş

B – dul 1 Decembrie 1918 nr 198  ap. 10

341.275

3. GABOR  GABOR  KALDARAS   cu  domiciliul   în Tg – Mureş ,  str. 8 MARTIE   nr.  55

Dosar de executare  203293 / 2018

Denumire  imobil : Preţ de pornire al licitaţiei ( lei )

Clădire situată in Tg – Mureş
str. 8 Martie    nr. 55

58.094

 

Denumire  imobil : Preţ de pornire al licitaţiei ( lei )

Teren  intravilan situat in  Tg – Mures
str. 8 Martie    nr. 55

482.488

conform rapoartelor de evaluare  ( care se află la dosarele executorii  ) preţurile de pornire la licitaţie nu conţin TVA .

Ofertele de cumpărare se vor depune în scris la sediul Municipiului Tg – Mureş , str. Piaţa Victoriei nr. 3 , până la data de 06.06.2019, ora 12, fiind însoţite de dovada plăţii taxei de participare la licitaţie , reprezentând 10 % din valoarea bunurilor licitate . Plata se va efectua în contul RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg – Mureş .

Toţi care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitaţi să înştiinţeze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilită pentru vânzare.

Toţi cei interesaţi de cumpărare bunurilor trebuie să prezinte dovada emisă de către creditorii bugetari (ANAF ; MUNICIPIUL TG – MUREŞ ) că nu au obligaţii bugetare restante.

Relaţii suplimentare privind desfăşurarea licitaţiei se pot obţine de la sediul  Municipiului Tg – Mureş , Piaţa Victoriei nr. 3 sau la telefon 0265 / 268330  int 202 .

Șef  serviciu
Szoverfi  Ștefan  Valentin

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com