Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș nr. 249 din 17 decembrie 2020 a fost instituită taxa specială de salubrizare în sarcina proprietarilor clădirilor – persoane fizice - utilizatori casnici.

Potrivit acestei hotărâri, începând cu anul 2021, proprietarii clădirilor de pe raza Municipiului Târgu Mureș – persoane fizice - utilizatori casnici, datorează taxa specială de salubrizare, care se achită în contul bugetului local al Municipiului Târgu Mureș.

Taxa specială de salubrizare pentru anul 2021 este stabilită la 11,87 lei/persoană/lună.

Taxa specială de salubrizare pentru utilizatori casnici se plătește anual, în două rate egale, până la 31 martie pentru lunile ianuarie-iunie ale anului respectiv si până la data de 30 septembrie ale anului respectiv pentru lunile iulie-decembrie.

Toți proprietarii de clădiri – persoane fizice - utilizatori casnici au obligația de a depune la Direcția Impozite și Taxe Locale declarație fiscală pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare până la data de 1 martie 2021.

În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, obligația de plată va fi stabilită pe baza estimării unui număr de 3 persoane, sau conform numărului de persoane care locuiesc la adresa clădirii, pe baza comunicărilor primite de organul fiscal local.

În vederea evitării aglomerației, recomandăm depunerea declarațiilor fiscale online, la adresa de e-mail: declaratii.salubrizare@tirgumures.ro, sau prin poștă.

Declarațiile fiscale se pot depune și la sediul Primăriei municipiului Târgu Mureș din Piața Victoriei nr. 3, precum și la punctul de lucru din str. Cutezanței nr. 19.

Formularele tipizate de declarație fiscală sunt disponibile pe pagina de Internet a instituției (www.tirgumures.ro) AICI

De asemenea, formularele sunt disponibile și la sediul primăriei și la punctul de lucru menționat mai sus.

Prin excepție de la regulamentul privind accesul publicului la ghișeele Direcției Impozite și Taxe Locale, pentru depunerea declarațiilor fiscale privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, nu este nevoie de programare prealabilă.

H.C.L. nr. 249/2020 poate fi consultată pe pagina de Internet a instituției (www.tirgumures.ro) AICI

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0265-268.330, interior 130 s-au pe email itl@tirgumures.ro

DIRECTOR EXECUTIV
Szövérfi László

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com