Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, P-ța Victoriei, Nr. 3, telefon 0265-268.330 int. 213, în calitate de autoritate contractantă, anunță operatorii economici interesați că intenționează să achiziționeze „Servicii poștale", cod CPV  64110000-0, prevăzute în Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în temeiul art. 68 alin. (1) lit. h) si art. 111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Procedura proprie de tip selecție de oferte care se va desfășura offline.

Autoritatea contractantă invită operatorii economici interesați să depună oferta pentru achiziția de „Servicii poștale", la sediul Direcției Fiscale Locale, Piața Victoriei nr. 3, camera 106, Târgu Mureș, jud. Mureș, până la data de 25.02.2022 ora 10:00, în plic sigilat și ștampilat, pe care se va menționa:Oferta pentru Servicii poștale. A nu se deschide înainte de data de 25.02.2022, ora 12:00".

(program de lucru: luni și miercuri orele 07:30- 15:00, marți și joi orele 07:30-16:30, vineri 07:30-14 :30)

Condiții de ofertare:

Operatorii economici interesați sunt rugați să oferteze pe baza Documentației de atribuire care se poate accesa și descărca de pe site-ul: www.tirgumures.ro, secțiunea Impozite, Taxe și Amenzi, și cuprinde:

- Instrucțiuni pentru ofertanți;
- Formulare;
- Caietul de sarcini;
- Proiectul de contract – cuprinzând clauze minime obligatorii.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: insolvente@tirgumures.ro până în data de 23.02.2022 inclusiv.

 

Șef Serviciu
Văidean Monica

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com