BIROUL INSPECŢIE FISCALĂ

Șef birou: Mirela Oltean

Camera: 94 - 95

Telefon/Fax: 0365-882030

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Atribuţiile biroului:

- efectuează inspecții fiscale privind verificarea legalității şi conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii şi exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili persoane jurdice, respectării prevederilor legislației fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferențelor obligațiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora la contribuabili din aria sa de competență, in ceea ce privește domeniul impozitelor si taxelor, contribuţii sau alte sume datorate care se constituie venituri la bugetul local.

- verifică legalitatea şi conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligațiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi, relevante pentru aplicarea legislatiei  fiscale si operarea diferențelor constatate în evidenta operativa;

- analizează şi evaluează informațiile fiscale, în vederea stabilirii stării de fapt fiscale şi a confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse;

- constată faptele de natură contravenționala şi aplică sancțiunile conform competențelor legale;

- examinează documentele aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;

- solicită informaţii de la terţi, conform competenţelor;

- dispune instituirea de măsuri asigurătorii în condiţiile legii;

- efectuează controale inopinate şi cercetări la faţa locului, din proprie iniţiativă sau ca urmare a unor sesizări cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale;

- aplică prevederile metodologiilor, tematicilor şi procedurilor de inspecţie fiscală şi ale legislaţiei financiar - fiscale;

- utilizează în activitatea de inspecţie fiscală informaţiile din bazele de date deţinute,  la care acesta are acces;

- îndeplineşte, în condiţiile legii, şi alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziţii ale primarului .

 

Legislatie:

1. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 767 din 31 octombrie 2003;

2. Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare;

5. Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș anuale privind impozitele și taxele locale;

6.Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019;

7. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 166 din 7 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;

8. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 410 din 25 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com