SERVICIUL INSOLVENȚE, CONTESTAȚII, BAZE DE DATE

 

Șef serviciu: Văidean Monica

Camere: 92, 106

Telefon: 0265-268330,
             camera 92 – interior: 194, 
             camera 106 – interior: 213

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Atribuțiile serviciului:

1. Asigură asistența juridică a Direcției impozite și taxe locale;

2. La solicitarea serviciilor din cadrul direcției, promovează acțiuni privind deschiderea procedurii insolvenței în vederea recuperării creanțelor fiscale datorate bugetului local, formulează declarații de creanțe în cauzele de insolvențe și urmărește procedurile de insolvență;

3. Formulează întâmpinări la contestațiile depuse de către contribuabili cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale la persoane fizice și persoane juridice (decizii de impunere);

4. Colaborează cu Serviciul de urmărire și executare silită în vederea demarării sau soluționării litigiilor privind contestațiile la executare, menținerea popririlor;

5. Formulează cereri de transformare a amenzilor în muncă în folosul comunității;

6. Soluţionează litigiile promovate de către contribuabili în cadrul Direcției de impozite și taxe locale;

7. Răspunde de funcționarea și exploatarea aplicației informatice și stabilește procedura de asigurare a securității datelor privind impozitele și taxele locale, sesizează firma furnizoare a programului informatic solicitând asistență în acest sens;

8. Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative.

 

Legislație:

1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul IX-Impozite și taxe locale);

5. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

7. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea nr. 554/2004, privind Contenciosul administrativ;

10. Legea nr. 134/2011, republicată, privind Codul de procedură civilă.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com