PREZENTARE PROIECT

 

 

1. Obiectivul general: Reabilitarea sitului contaminat de 30 ha, din cadrul platformei de producere a îngrăşămintelor chimice (Azomureş) pentru conformarea cu standardele de remediere acceptate, prin aplicarea celor mai bune practici internaţionale şi a tehnicilor de investigare precum şi a tehnologiilor de remediere disponibile.

Obiectivul acţiunilor de remediere:

-          Reducerea într-o anumită măsură a fluxurilor de substanţe anorganice care ajung în pânza freatică;

-          Protejarea apelor de suprafaţă (emisari: râul Mureş şi canalul de colectare al efluenţilor);

-          Curăţarea terenului de 30 ha de substanţe de contaminare şi aducerea lui la un standard corespunzător pentru a soluţiona orice impact asupra mediului local de activitatea anterioară din cadrul sitului.  

2. Valoarea proiectului:

Valoarea totală a proiectului este de 109.622.063 Lei fără TVA din care:

-         Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR si buget de stat: 107.370.534 lei

-         Contribuţia proprie: 2.191.235 lei

-         Valoarea neeligibila: 60.294 lei

 

3. Sursa de finanţare:

Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 2- “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de Intervenţie 2 “Reabilitarea zonelor poluate istoric”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Mediu” 

4. Perioada de implementare: 16.03.2012 – 31.07.2015

5. Responsabil implementare: Unitatea de Implementare a Proiectului

6. Stadiul : In curs de implementare

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com