MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL  TÎRGU-MUREŞ

  

1.PREZENTARE PROIECT:

Obiectivul general:

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport la nivelul municipiului Tîrgu-Mureş pentru: a facilita mobilitatea populaţiei, creşterea eficienţei activităţilor economice în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.

Obiective specifice:

Modernizarea şi semnalizarea rutieră a străzilor care preiau fluxul de trafic din zonele funcţionale şi le dirijează către : str. Băneasa, str.  Budiului, str. Livezeni, str. Mureşeni, str. Voinicenilor, str. Podeni, str. Libertăţii.

Prin acest proiect vor fi modernizate şi semnalizate rutier străzile municipiului pe o lungime de 13 km.

Reabilitarea şi modernizarea acestor străzi va facilita circulaţia către alte oraşe importante din ţară, respectiv Cluj Napoca, Braşov, Bistriţa şi Alba Iulia.


 

 Modernizare str. Băneasa - Tronsonul propus pleacă din strada Depozitelor până la intersecţia cu str. Dezrobirii

Suprafaţa ocupată de lucrare este de  21.855  mp şi are lungimea de 1,740 km
Lucrări propuse:
- modernizarea îmbrăcăminţii asfaltice
- modernizare trotuare
- rigole carosabile
- ridicarea la cotă a căminelor de vizitare la utilităţi
- montare table indicatoare
- realizarea marcajelor
Termen de realizare: decembrie 2011
Stadiul actual: Finalizat

Poze str. Baneasa initial:

 

 


 

Modernizare str. Budiului - Tronsonul propus pentru modernizare este situat de la intersecţia cu strada Bega până la limita administrativă a oraşului

Suprafaţa ocupată de lucrare este de 25.750 mp şi lungimea de 1,948 km
Lucrări propuse:
- modernizarea îmbrăcăminţii asfaltice
- modernizare trotuare
- ridicarea gurilor de scurgere la cotă
- şanţuri betonate
- montare table indicatoare
- realizarea marcajelor
Termen de finalizare: decembrie 2011
Stadiu actual: Finalizat

Poze str. Budiului implementare proiect: 


 

 

 Modernizare str. Livezeni - Tronsonul propus pentru modernizare se desfăşoară de la intersecţia cu accesul spre Universitatea Petru Maior până la limita administrativă a oraşului.

 

Suprafaţa ocupată de lucrare este de 25.750 mp şi lungimea de 1,948 km
Lucrări propuse:
- modernizarea îmbrăcăminţii asfaltice
- modernizare trotuare
- ridicarea gurilor de scurgere la cotă
- şanţuri betonate
-  montare table indicatoare
-  realizarea marcajelor
Termen de finalizare: decembrie 2011
Stadiu actual: Finalizat

Poze str. Livezeni initial:

Poze str. Livezeni implementare:

Poze str. Livezeni final:

  


 

 

 

Modernizare str. Mureşeni - Tronsonul propus pentru modernizare este situat de la intersecţia cu strada Dezrobirii până la poarta nr. 6 Azomureş

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafaţa ocupată de lucrare este de  24.632  mp şi lungimea de 1,321 km
Lucrări propuse:
- modernizarea îmbrăcăminţii asfaltice
- trotuare
- şanţuri betonate
- ridicarea la cotă a căminelor de vizitare la utilităţi
- montare table indicatoare
- realizarea marcajelor
Termen de finalizare: decembrie 2011
Stadiu actual: Finalizat

Poze str. Mureseni initial:

 

 


 

 

 

 Modernizare str.  Voinicenilor - Tronsonul propus pentru modernizare este situat de la intersecţia cu strada Plopilor până la  limita administrativă a oraşului

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări propuse:
- modernizarea îmbrăcăminţii asfaltice
- trotuare
- şanţuri dalate
- ridicarea la cotă a căminelor de vizitare la utilităţi
- montare table indicatoare
- realizarea marcajelor
- piste pentru ciclişti
Termen de realizare: decembrie 2011
Stadiu actual: Finalizat

Poze str. Voinicenilor initial:


 

 Modernizare str.  Podeni - Tronsonul propus pentru modernizare este situat de la intersecţia cu strada Tisei până la intersecţia cu strada Strâmbă

 

 

 

Suprafaţa ocupată de lucrare este de  18.183  mp şi lungime de 0,870 km
Lucrări propuse:
- modernizarea îmbrăcăminţii asfaltice
- trotuare
- şanţuri betonate
- ridicarea la cotă a căminelor de vizitare la utilităţi
- montare table indicatoare
- realizarea marcajelor
Termen de realizare: decembrie 2011
Stadiul actual: Finalizat

 

Poze str. Podeni initial:

Poze str. Podeni implementare:

  


 

 

 

Modernizare str.  Libertăţii - Tronsonul propus pentru modernizare este situat de la intersecţia cu strada Barajului până la intersecţia cu strada Dezrobirii

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafaţa ocupată de lucrare este de  39.390  mp şi lungimea de 2,225 km
Lucrări propuse:
- modernizarea îmbrăcăminţii asfaltice
- trotuare
- şanţuri dalate
- ridicarea la cotă a căminelor de vizitare la utilităţi
- montare table indicatoare
- realizarea marcajelor
- piste pentru ciclişti
Termen de realizare: decembrie 2011
Stadiul actual: Finalizat

 

Poze str. Libertatii initial:

Poze str. Libertatii implementare:

Poze str. Libertatii final:


 2. VALOAREA PROIECTULUI:

 

Valoarea totală a proiectului este de: 62.349.899,54 lei  din care:

Asistenţă financiară nerambursabile: 49.041.773,98 lei

Contribuţia proprie:                           1.009.294,68 lei

Diferenţa (12.387.469,73 lei) este reprezentată de costurile neeligibile şi TVA –ul care va fi recuperat prin proceduri speciale.

3. SURSA DE FINANTARE: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 – 2013, AXA PRIORITARĂ 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE  2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

4. PERIOADA DE EXECUTIE: 2009-2011

5. RESPONSABIL IMPLEMENTARE: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DIRECŢIA TEHNICĂ

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com