1. COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU PAPIU ILARIAN”
1. PREZENTARE PROIECT

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotării şcolilor din municipiul Tîrgu Mureş, pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii partcipării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează menţinerea şi chiar îmbunătăţirea infrastructurii Colegiului Naţional Papiu Ilarian din municipiul Tîrgu Mureş, prin reabilitarea şi modernizarea acestuia. Astfel, obiectivele specifice sunt:

-  Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii Colegiului Naţional Papiu Ilarian din municipiul Tîrgu Mureş;

-  Sporirea calităţii dotărilor Colegiului Naţional Papiu Ilarian din municipiul Tîrgu Mureş.

Reabilitarea şi modernizarea Colegiului Naţional presupune renovarea clădirii, precum şi achiziţionarea de dotări şi echipamente tehnice pentru laboratoare şi cabinete.

Realizarea obiectivelor specifice vor avea ca rezultat menţinerea în continuare a numărului de elevi înscrişi actualmente la Colegiul Naţional Papiu Ilarian din municipiul Tîrgu Mureş, prin oferirea unui proces educaţional la standarde europene.

De asemenea, prin realizarea acestor obiective, se va atinge obiectivul specific al axei prioritare 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, prin:

-   Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie

2.    VALOAREA PROIECTULUI:

         Valoarea totală a proiectului este de :          12.651.795,69 lei  din care:

         Asistenţă financiară nerambursabilă :          10.257.180,86 lei

         Contribuţia proprie                                         374.580,22 lei

Diferenţa (2.020.034,61 lei) este reprezentată de TVA aferentă valorii totale a proiectului

3. SURSA DE FINANŢARE: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 – 2013, AXA PRIORITARĂ 3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 16 luni de la semnarea contractului

5. RESPONSABIL IMPLEMENTARE: SERVICIUL PROIECTE DE FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ ÎN COLABORARE CU DIRECŢIA SCOLI

6  STADIU: - în curs de evaluare


 

2. GRUP ŞCOLAR „GHEORGHE ŞINCAI”
1. PREZENTARE PROIECT

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotării şcolilor din municipiul Tîrgu Mureş, pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii partcipării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează îmbunătăţirea infrastructurii Grupului Şcolar Gheorghe Şincai din municipiul Tîrgu Mureş, prin reabilitarea şi modernizarea acestuia. Astfel, obiectivele specifice sunt:

-  Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii Grupului Şcolar Gheorghe Şincai din municipiul Tîrgu Mureş;

-  Sporirea calităţii dotărilor Grupului Şcolar Gheorghe Şincai din municipiul Tîrgu Mureş.

Reabilitarea şi modernizarea grupului şcolar presupune reabilitarea termică a clădirii şi modernizarea în interior prin lucrări de finisaje, precum şi achiziţionarea de dotări şi echipamente tehnice pentru laboratoare şi cabinete.

Realizarea obiectivului specific va avea ca rezultat menţinerea în continuare a numărului de elevi înscrişi actualmente la Grupul Şcolar Gheorghe Şincai din municipiul Tîrgu Mureş, prin oferirea unui proces educaţional la standarde europene.

De asemenea, prin realizarea acestui obiectiv, se va atinge obiectivul specific al axei prioritare 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, prin:

-   Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie

Prin proiect se va reabilita şi moderniza o unitatea şcolară cu o mare însemnătate pentru municipiul Tîrgu Mureş, Grupul Şcolar Gheorghe Şincai. Acesta este o şcoală de meserii (mecanici auto), formată şi structurată în liceu, şcoală postliceală şi seral, toate acestea având rolul de a deservi nevoile sociale şi culturale ale locuitorilor acestei localităţi.

Grupul Scolar Gheorghe Şincai, construit în anul 1976, este alcătuit din trei clădiri distincte după cum urmează:

          - corpul A – corpul principal , şcoala propriu zisă - structurat pe 3 nivele P+2E

          - corpul B – Sală de sport şi ateliere - structurat pe 2 nivele P+1E

          - corpul C – Ateliere - structurat pe 2 nivele P+E

2.    VALOAREA PROIECTULUI:

         Valoarea totală a proiectului este de :              9.551.084,01 lei  din care:

         Asistenţă financiară nerambursabilă :             7.862.168,60 lei

         Contribuţia proprie                                                163.952,42 lei

Diferenţa (1.524.962,99 lei) este reprezentată de TVA aferentă valorii totale a proiectului

3. SURSA DE FINANŢARE: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 – 2013, AXA PRIORITARĂ 3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

5. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 15 luni de la semnarea contractului

5. RESPONSABIL IMPLEMENTARE: SERVICIUL PROIECTE DE FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ ÎN COLABORARE CU DIRECŢIA SCOLI

6  STADIU: - în curs de evaluare


3. GIMNAZIUL „DACIA”

1. PREZENTARE PROIECT

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotării şcolilor din municipiul Tîrgu Mureş, pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii partcipării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii imobilelor Gimnaziului Dacia, Corp A şi Corp B, din municipiul Tîrgu Mureş, prin reabilitarea, modernizarea şi mansardarea acestora. Astfel, obiectivele specifice sunt:

-  Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii Gimnaziului Dacia, Corp A din municipiul Tîrgu Mureş ;

-  Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii Gimnaziului Dacia, Corp B din municipiul Tîrgu Mureş ;

-  Extinderea Gimnaziului Dacia, Corp A din municipiul Tîrgu Mureş;

-  Extinderea Gimnaziului Dacia, Corp B din municipiul Tîrgu Mureş ;

-  Sporirea calităţii dotărilor Gimnaziului Dacia, Corp A din municipiul Tîrgu Mureş;

-  Sporirea calităţii dotărilor Gimnaziului Dacia, Corp B din municipiul Tîrgu Mureş .

Reabilitarea şi modernizarea imobilelor Gimnaziului Dacia, Corp A şi Corp B presupune renovarea clădirilor, precum şi achiziţionarea de dotări, echipamente tehnice pentru laboratoare şi cabinete şi echipamente IT.

Extinderea imobilelor Gimnaziului Dacia, Corp A şi Corp B presupune mansardarea acestora, în vederea creşterii capacităţii gimnaziului.

Realizarea obiectivelor specifice vor avea ca rezultat creşterea numărului de elevi înscrişi actualmente la Gimnaziului Dacia din municipiul Tîrgu Mureş, prin extinderea celor două clădiri ale acestuia şi prin oferirea unui proces educaţional la standarde europene.

De asemenea, prin realizarea acestor obiective, se va atinge obiectivul specific al axei prioritare 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, prin:

-   Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie

Prin proiect se va reabilita şi moderniza o unitatea şcolară cu o mare însemnătate pentru municipiul Tîrgu Mureş, Gimnaziului Dacia. Acest gimnaziu, dispune de 2 clădiri: clădirea A unde se desfăşoară cursurile ciclului primar şi clădirea B unde se ţin cursurile ciclului gimnazial.

Datorită extinderii Gimnaziului Dacia, numărul elevilor acestei unităţi şcolare va creşte, iar rata abandonului şcolar va rămâne ca şi în prezent, de 0%.

Se doreşte ca la finalizarea implementării proiectului (martie 2012), datorită creării unor noi săli de clasă în urma extinderii pe verticală (mansardare), numărul elevilor care studiază în această unitate şcolară să crească în felul următor:

- Gimnaziului Dacia, Corp A – 523 de elevi şi preşcolari, de la 505

- Gimnaziului Dacia, Corp B – 327 de elevi şi preşcolari, de la 304

2.    VALOAREA PROIECTULUI:

         Valoarea totală a proiectului este de :          11.307.445,21 lei  din care:

         Asistenţă financiară nerambursabilă :            8.826.100,30 lei

         Contribuţia proprie                                         675.954,50 lei

Diferenţa (1.805.390,41 lei) este reprezentată de TVA aferentă valorii totale a proiectului.

3. SURSA DE FINANŢARE: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 – 2013, AXA PRIORITARĂ 3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 17 luni de la semnarea contractului

5. RESPONSABIL IMPLEMENTARE: SERVICIUL PROIECTE DE FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ ÎN COLABORARE CU DIRECŢIA SCOLI

6. STADIU: - în curs de evaluare

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com