1. PREZENTARE PROIECT

Obiectul general al proiectului este reprezentat pe de o parte de instalarea a două reţele, una internă şi alta externă, care să asigure fluidizarea transmiterii de informaţii între primărie şi 11 centre bugetate şi servicii publice subordonate, iar pe de altă parte implementarea de sisteme TIC (1 infochioşc, echipamente harware şi software) pentru asigurararea accesului populaţiei la informaţiile de interes public şi asigurarea interoperabilitaţii sistemelor informatice la nivel de back-office. Toate acestea au drept obiectiv final îmbunătăţire accesul utilizatorilor (centre bugetare subordonate, cetăţeni, mediu de afaceri), la serviciile administrative prin intermediul mijloacelor electronice, cu reale beneficii pentru toţi cei implicati utilizatori şi  administratie publică.

Obiective specifice:

- reţea internă şi externă realizată care să asigure interconectarea primăriei la centrele bugetate şi la serviciile publice subordonate pentru fluidizarea transmiterii de informaţii între acestea şi sporirea calităţii activităţilor administraţiei publice locale
- aplicatie de gestiune internă specifică pentru îmbunătăţirea performanţelor interne cu efect direct asupra reducerii timpului de procesare a diverselor servicii oferite.
- sistem informatic de tip infochiosc pus în funcţiune şi interconectarea acestuia cu website-ul existent al primariei cu efect asupra reducerii timpului de acces la informaţiile de interes public şi de răspuns la problemele agenţilor economici şi cetăţenilor <- portal web extins - finalizarea cursului de instruire a personalului şi raportul de instruire
- echipamente harware în funcţiune în numar de: 50 calculatoare, 4 servere, 1 infochioşc, 1 plotter, 2 videoproiectoare, 5 switch-uri 48 porturi
- echipamente software puse în funcţiune: 1 aplicaţie gestiune internă, 1 sistem informaţional infochioşc, 57 licenţă sistem operare, 50 licenţă Office, 50 licenţă antivirus, 1 licenţă aplicaţie grafică
2.VALOAREA PROIECTULUI:

Valoarea totală a proiectului este de :            3.403.786,36 lei  din care:

Asistenţă financiară nerambursabilă :            1.729.684,62 lei

Contribuţia proprie                                         190.255,38 lei

Diferenţa (1.483.846,36 lei) este reprezentată de costurile neeligibile şi inclusiv TVA aferentă valorii totale a proiectului

3. SURSA DE FINANŢARE: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 2007 – 2013,  AXA PRIORITARĂ III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” OPERAŢIUNEA 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI, iar Organismul Intermediar: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 2010-2012

5. RESPONSABIL IMPLEMENTARE: SERVICIUL PROIECTE DE FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ ÎN COLABORARE CU SERVICIUL INFORMATICĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

6. STADIU: FINALIZAT

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com