Proiectul “Realitare termică a blocurilor de locuințe în Tîrgu Mureș-lot VI”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 –Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, D.M.I. 1.2 –Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, este implementat de către Municipiul Tîrgu Mureș și are o valoare totală de 2.714.869,08 RON, din care 1.463.522,91 RON reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.        

 

Obiectivul general al prezentei cereri de finanțare este de a asigura îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Tîrgu Mureș și implicit a condițiilor de viață ale populației prin îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă menajeră.  

 

Printre obiectivele specifice stabilite la nivelul proiectului, putem aminti:

  •  - să fie reabilitate termic 3 blocuri de locuințe;
  •  - să fie organizat un eveniment publicitar la începutul perioadei de implementare a proiectului;
  •  - să fie realizate și diseminate materiale de promovare în cadrul proiectului;
  •  - să fie create noi locuri de muncă pe perioada de execuție a lucrărilor de reabilitare;
  •  - să fie redus consumul anual specific de căldură pentru încălzire în blocurile de locuințe la valori sub 100 kWh/mp arie utilă.

 

Reabilitarea termică a celor 3 blocuri de locuință, construite în perioada 1950-1990, se va realiza în anul 2015.

 

Peste 240 de locatari din cele peste 139 de apartamente cu destinație locuință vor beneficia de un confort termic sporit și de costuri mai reduse la întreținere.

 

Implementarea proiectului “Realitare termică a blocurilor de locuințe în Tîrgu Mureș-lot VI” va conduce la îmbunătățirea aspectului urbanistic în cartiere precum Aleea Carpați, Dîmbul Pietros, Tudor Vladimirescu.

 

 

Data publicării: 9 APRILIE 2015

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com